El árbol con estrellitas - A csillagos fácska

Az alábbiakban a csillagos fácska meséjét olvashatod el spanyolul. Hogyan gyakorolhatod a nyelvet?

 1. Ha olvasás közben az ismeretlen szavak fölé viszed az egeret, sok esetben megjelenik a magyar jelentés (nem mindenhol, hiszen bizonyos meglévő szókincset azért feltételezünk).
 2. Ha a kérdőjelre kattintasz, megjelenik a mese előző bekezdésének fordítása. Ha elolvastad, zárd vissza az X-re kattintva!
 3. A mese után szószedetet, illetve egy kis feladatot találsz.


A mese

A két angyalka ragyogó csillagokkal díszítette fel a kis fenyőt

Aquella noche reinó mucha alegría, tanto en el cielo como en la tierra, porque había nacido el Niño Jesús. Cerca de la cueva del pesebre crecían una palmera, un abeto y un olivo. Y estos árboles vieron que los pastores venían a la cueva con regalos que ofrecían al recién nacido. Asimismo la gente del pueblo se vestía de fiesta y subía al pesebre portando sendos obsequios. [?]

Azon az éjjelen öröm lett úrrá mind az égben, mind a földön, mert megszületett a kis Jézus. A jászol barlangjának közelében nőtt egy pálmafa, egy fenyőfa és egy olajfa. Ezek a fák látták, hogy a pásztorok ajándékokkal jönnek a barlanghoz, amiket az újszülöttnek hoztak. A falubeliek hasonlóképpen ünneplőbe öltöztek és felmentek a jászolhoz, mindannyian ajándékkal. [X]

La palmera dijo a sus árboles vecinos:
— Yo le llevaré la palma más grande que tengo y la colocaré sobre la cuna para que abanique suavemente al Niño.
— Yo le daré el aceite de mis frutos para ungir sus piececitos - dijo el olivo.
El abeto nada dijo, porque no tenía qué ofrecer al Niño. [?]

A pálma azt mondta fa-szomszédainak:
— Elviszem neki a legnagyobb pálmalevelemet, és a bölcső fölé teszem, hogy lágyan legyezze a kisdedet.
— Én neki adom a gyümölcseimből sajtolt olajat, hogy megkenhessék vele a lábacskáit - mondta az olajfa.
A fenyő nem mondott semmit, mert nem volt mit felajánlania a kisdednek. [X]

A fenyőfácska a barlang szájához állt

La palmera, un poco imprudente, le preguntó:
— ¿Y tú no le das nada?
— ¿Qué puedo ofrecer yo? - dijo el abeto.
— ¡Ah claro! - dijo la palmera - Tú no puedes darle nada. Le pincharías con las agujas sus deditos y harías llorar al Niño.
— Podrías darle resina - dijo el olivo - pero, claro, se pegarían las manos del Niñito. [?]

A pálma egy kissé meggondolatlanul az kérdezte tőle:
— És te nem adsz neki semmit?
— Mit is adhatnék én? - mondta a fenyő.
— Á, értem - mondta a pálmafa - Te semmit sem tudsz adni neki. Megszúrnád tűleveleiddel a kisded ujjacskáit, és megríkatnád.
— Adhatnál neki gyantát - így az olajfa -, de az persze hozzáragadna a kezeihez. [X]

El abeto, desconsolado, se puso a llorar y sus lágrimas de resina caían al suelo. Pero un angelito que vio y escuchó todo, se compadeció del pobre abeto, y buscando a otro compañero celestial, le dijo:
— Este arbolito está triste porque no tiene nada que dar al Niño. Posee buen corazón y mucha voluntad y debemos ayudarlo. [?]

A fenyő elkeseredésében sírva fakadt, és gyanta-könnyei a földre potyogtak. Egy angyalka azonban, aki mindezt látta és hallotta, megsajnálta szegény fenyőfát, és egy mennybéli társához fordulva azt mondta:
— Ez a fácska szomorú, mert nincs mit adnia a kisdednek. Jó szíve van és jó a szándéka, ezért segítenünk kell rajta. [X]

Los dos angelitos subieron al cielo y fueron encendiendo una a una todas las estrellas de diciembre, y el cielo parecía una infinita pradera de blancas margaritas...
— Tenemos que llevar las estrellas más bonitas para que las vea al Niño y sonría - dijeron los ángeles. [?]

A két angyalka felröppent az égre és egyesével meggyújtották a decemberi égbolt összes csillagát, amitől az ég fehér margarétákkal borított végtelen rétnek látszott...
— A legszebb csillagokat kell elvinnünk, hogy a kis Jézus mosolyogjon láttukra - mondták az angyalok. [X]

Y diciendo y haciendo los dos angelitos fueron tomando mil estrellas rutilantes y bajaron a colocarlas en las tristes ramas del abeto.
— ¿Ves qué bonito ha quedado el árbol? - dijo un angelito al otro. [?]

A két angyalka amint mondta, úgy is cselekedett, összeszedett ezer ragyogó csillagot és leszállt velük, hogy a fenyőfa bánatos ágaira függessze őket.
- Látod, milyen szép lett a fácska? - szólt az egyik angyalka a másikhoz. [X]

El abeto sonrió de gratitud y felicidad. Y radiante de luz y de dicha, fue avanzando muy despacito, para evitar que se le cayera alguna estrellita, y se puso a la puerta de la cueva. Los azules ojitos del Niño bailaron de alegría al admirar aquel árbol resplandeciente de luces estelares. Luego, sonrió, y esta dulce sonrisa del Niño Dios fue el mejor premio para el humilde abeto. Y, desde entonces, la gente adorna al abeto en Nochebuena con estrellitas que resplandecen iluminadas por bombillitas multicolores... [?]

A fenyőfa hálatelten és boldogan mosolygott. A fénytől és a örömtől ragyogva lassan megindult, nehogy leejtse valamelyik csillagocskát, és a barlang szájához állt. A kisded kék szemecskéi boldogan táncoltak, amint a csillagfénnyel tündöklő fát csodálták. Aztán elmosolyodott, és Isten fiának eme édes mosolya volt a legszebb jutalom a szerény kis fenyőfának. Az emberek pedig azóta is színes lámpácskák fényében ragyogó csillagocskákkal díszítik szenteste a fenyőfát. [X]

Összes magyar megnyitása | Összes magyar bezárása


Szószedet

spanyolmagyar
IGÉKabanicarlegyez
admirarcsodál
adornarfeldíszít
avanzarhalad
compadecermegsajnál
encendermeggyújt
evitarelkerül
hacer llorarmegríkat
iluminarkivilágít
pegarösszeragaszt
pincharmegszúr
portarhoz-visz
reinaruralkodik
resplandecertündököl
sonreírmosolyog
ungirmegken
FŐNEVEKel abetofenyőfa
el aceiteolaj
el agujatűlevél
el angelitoangyalka
la bombillitakis égő
la cunabölcső
la dichaboldogság
la felicidadboldogság
la gratitudhála
la lágrimakönny
la Nochebuenaszenteste, karácsonyeste
el obsequitoajándék
el olivoolajfa
la palmerapálmafa
el pastorpásztor
el pesebrejászol
el piececitolábacska
la praderarét
el premiojutalom
el recién nacidoújszülött
la resinagyanta
la sonrisamosoly
la voluntadjóindulat
MELLÉKNEVEKcelestialégi
desconsoladoelszomorodott
estelarcsillag-
humildeszerény
iluminadokivilágított
imprudentemeggondolatlan
infinitovégtelen
radiantesugárzó
resplandecientetündöklő
rutilantecsillogó, sziporkázó
multicolorsokszínű
EGYÉBsendosegy-egy
asimismougyanígy
despacitolassan


Csoportosítsd a szavakat

Az alábbi szavak egytől-egyig megtalálhatóak a fenti mesében. Csoportosítsd a rokonértelműeket, vagyis rákattintva húzd az egérrel a szavakat jelentésük alapján a megfelelő dobozba.

A szavak

 • felicidad
 • rutilante
 • regalo
 • niño
 • tener
 • triste
 • alegría
 • radiante
 • obsequio
 • recién nacido
 • poseer
 • desconsolado

boldogság

  ragyogó

   ajándék

    kisded

     birtokol

      szomorú

        

        

        

        

        

       Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

       Nyelvi alapok

       Nyelvgyakorlás

       Játékos tanulás       Források

       Nyelvi szolgáltatások

       Igeragozás

       Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

        


       Vissza ide:
       Spanyol mesék

       ©2005-2018 E-spanyol.hu

       Az oldal címe:

       Médiaajánlat | Honlaptérkép