El leñador honrado - A becsületes favágó

Az alábbiakban a becsületes favágó meséjét olvashatod el spanyolul. Hogyan gyakorolhatod a nyelvet?

  1. Ha olvasás közben az ismeretlen szavak fölé viszed az egeret, sok esetben megjelenik a magyar jelentés (nem mindenhol, hiszen bizonyos meglévő szókincset azért feltételezünk).
  2. Ha a kérdőjelre kattintasz, megjelenik a mese előző bekezdésének fordítása. Ha elolvastad, zárd vissza az X-re kattintva!
  3. A mese után szószedetet, illetve egy kis nyelvtani segédletet találsz.


A mese

A favágó és a tündér

En una pobre choza, situada en el centro de un bosque, vivía un leñador con su esposa y sus hijos. El leñador cortaba la leña desde el amanecer hasta el anochecer. Así podía mantener a su familia. [?]

Az erdő közepén, egy szegényes kunyhóban élt egyszer egy favágó a feleségével és gyermekeikkel. A favágó hajnaltól napszálltáig fát vágott; így tudta eltartani a családját. [X]

Un día trabajaba cerca del río y su hacha se cayó al río, al fondo. El leñador no sabía nadar así no podía sacarlo del fondo. Empezaba a llorar por su tristeza. Un poco después se movió el ramaje de la orilla. El leñador oyó una dulce voz que le decía: [?]

Egy nap a folyó mellett dolgozott, baltája beleesett, és a folyó mélyére süllyedt. A favágó nem tudott úszni, így hát nem tudta kivenni a folyó mélyéről. Bánatában sírni kezdett. Nem sokkal később megmozdultak a parti lombok. A favágó egy édes hangot hallott, mely azt mondta: [X]

— ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Por qué te afliges tanto?
— ¡Ay de mí! - contestó el leñador. - He perdido mi hacha, que era la mitad de mi vida. Sin ella mi familia morirá de hambre. [?]

— Mi történt, jó ember? Miért búsulsz ennyire?
— Jaj szegény fejemnek! - válaszolt a favágó. - Elvesztettem a baltámat, ami a megélhetésemet biztosította. Nélküle a családom éhen fog veszni. [X]

Mientras así hablaba el leñador, apareció una mujer vestida de blanco. Era la ninfa de las aguas. Apenas concluyó de hablar el leñador, el hada desapareció entre las aguas y emergió trayendo entre sus manos un hacha de oro. [?]

Miközben a favágó így beszélt, egy fehérbe öltözött nő bukkant fel: a vizek nimfája. Alighogy befejezte mondatát a favágó, a tündér eltűnt a habok között, majd egy aranyból készült baltával a kezében bukkant elő. [X]

— ¿Es esta tu hacha? - le preguntó.
El leñador movió tristemente la cabeza y dijo:
— No es esa mi hacha. [?]

— Ez a te baltád? - kérdezte.
A favágó szomorúan ingatta a fejét, és azt mondta:
— Nem ez az én baltám. [X]

El hada desapareció de nuevo, volvió con un hacha de plata.
— ¿Es esta el hacha?
— No, tampoco es esa - contestó el leñador. [?]

A tündér újból eltűnt, majd egy ezüstbaltával tért vissza.
— Ez az a balta?
— Nem, ez sem az - felelte a favágó. [X]

Otra vez desapareció la ninfa y trajo presto una vieja hacha de acero.
— ¡Esa es! - gritó el leñador alegremente.
La ninfa añadió:
— Esa es el hacha con que ganas el pan para tu familia. Pero porque me dijiste la verdad, te las doy las otras hachas también. [?]

Megint eltűnt a nimfa, és hamarosan egy régi, acélfejű baltát hozott fel.
— Ez az! - kiáltott a favágó boldogan.
A nimfa annyit mondott:
— Ezzel a baltával keresed meg a kenyeret a családod számára. De mivel igazat mondtál nekem, a másik két baltát is neked adom. [X]

A favágó találkozik szomszédjával

El leñador dio las gracias, y colocó las hachas en su saco. Por el camino se encontraron con su vecino. Ese hombre era muy codicioso, y no le gustaba trabajar. Al saber lo que había pasado, corrió buscar un hacha vieja. Después fue al río a probar suerte. Al llegar a la orilla tiró el hacha al río, y empezó a llorar. No tardó venir la ninfa y le preguntó el motivo de su tristeza. [?]

A favágó megköszönte, és a baltákat tarisznyájába tette. Útközben összetalálkozott a szomszédjával, aki kapzsi volt, dolgozni pedig nem szeretett. Amikor meghallotta, mi történt, gyorsan keresett egy régi baltát; majd a folyóhoz ment szerencsét próbálni. Amikor a partra ért, a baltát a folyóba hajította és sírni kezdett. Nemsokára megjelent a tündér, és a szomorúsága oka felől kérdezte. [X]

— He perdido mi hacha en el río - dijo llorando.
La ninfa se sumergió en las aguas y reapareció con un hacha de oro. [?]

— A folyóba veszett a baltám - mondta sírva.
A tündér alámerült a habokban, majd egy aranybaltával bukkant elő. [X]

— ¿Es esta tu hacha? - le preguntó.
— ¡Sí! - gritó él estirando la mano para cogerla.
Te equivocas - dijo el hada -, esta es la mía. La tuya está en el fondo. Si quieres recuperarla, zambúllete como yo. [?]

— Ez a te baltád? - kérdezte.
— Igen! - kiáltotta az ember, és kezét nyújtotta érte.
— Tévedsz - felelte a tündér -, ez az enyém. A tiéd a folyó fenekén van. Ha vissza akarod kapni, merülj le érte úgy, ahogy én. [X]

Y el hada desapareció entre las aguas del río. [?]

Ezzel a tündér eltűnt a folyó habjai között. [X]

A mohó ember az aranybalta után kapott

Összes magyar megnyitása | Összes magyar bezárása


Szószedet

spanyolmagyar
IGÉKafligirseelszomorodik
aparecermegjelenik
desaparecereltűnik
reaparecerismét megjelenik
concluiritt: befejez
dar las graciasmegköszön
mantenereltart, fenntart
moversemegmozdul
tirardob, elhajít
tardarkéslekedik
emergirfelmerül
situarelhelyezkedik
sumergirselesüllyed
zambullirsealámerül
equivocarsetéved
recuperarvisszaszerez
sacarkiszed, kihúz
MELLÉKNEVEKhonradobecsületes
codiciosokapzsi
situadovalahol lévő
tristementeszomorúan
alegrementeboldogan
prestoazonnal
FŐNEVEKel aceroacél
el amanecerhajnal
el anocheceresteledés, napnyugta
el fondomélység, folyómeder
el ramajelombozat
el sacozsák, tarisznya
el vecinoszomszéd
el* hachafejsze
el hadatündér
la chozakunyhó
la leñatüzifa
la ninfanimfa
la mitadfele valaminek
la orillafolyópart
la tristezaszomorúság
EGYÉBQué te pasa?Mi van veled?
Apenasalig, épphogy
!Ay de mí!Jaj nekem!


Igeragozás - múltidők

Folyamatos múlt (pretérito imperfecto)

(egyesszám 3. személy)

vivir → vivía
cortar → cortaba
poder → podía
trabajar → trabajaba
poder → podía
saber → sabía
empezar → empezaba
decir → decía
hablar → hablaba
es → era
gustar → gustaba

Elbeszélő múlt (pretérito indefinido)

caer → cayó
mover → movió
oír → oyó
contestar → contestó
concluir → concluyó
desaparecer → desapareció
emergir → emergió
preguntar → preguntó
decir → dijo / dijiste (egyesszám 2. sz.)
volver → volvió
contestar → contestó
traer → trajo
dar → dio
encontrar → encontraron (többesszám 2. sz.)
correr → corrió
ir → fue
tirar → tiró
tardar → tardó

 

 

 

 

 

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Vissza ide:
Spanyol mesék

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép