Spanyol nyelvi internetes tananyagok

Magyar nyelvű anyagok

Sulinet - Nyelvek - digitális tananyagbank

http://www.sulinet.hu/nyelvek/?nyelv=spanyol

Sok gyakorló, ismétlő feladat (szövegértés, nyelvtani tesztek, szókincs) megoldások­kal és kiegészítő magyarázatok­kal. A feladatok sajnos nagyrészt nem interaktívak, de így is hasznos és átfogó gyűjtemény.

Spanyol írásbeli minta-vizsgafeladatok

http://www.itk.hu/index.php?id=61&fomenu=12&menu=20&almenu=61

Alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga-gyakorlatok megoldási javaslat­tal az Idegennyelvi Továbbképző Központ weblap­ján.

Goethe-tests Español-Húngaro

http://www.goethe-verlag.com/tests/SU/SU.HTM

Spanyol alapján egy-egy szóval kiegészítendő magyar mondatok. Inkább a passzív nyelvtudás ellenőrzésére jó (vagy magyarul tanuló spanyol anyanyelvű­ek számára :-)). Száz tesztsor, teszt­soronként 20 mondat.

LanguageCourse.net szókincsfejlesztő

http://www.languagecourse.net/hu/spanyol-szoszedet.php

Ingyenes interaktív szolgáltatás spanyolszókincs fejlesztésére. A szavak elhangzanak spanyolul és magyarul egyaránt; majd a program gyakoroltatja is őket. Szintek szerint választható gyakorlósorok; illetve néhány tematikus szókincskészlet.

További hasznos magyar oldalak

Spanyol Portál

http://www.spanyolportal.hu/

Budapesti Cervantes Intézet

http://www.cervantes.hu/


Angol/spanyol nyelvű anyagok

BBC - Languages - Learn Spanish

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish

Angolul értők számára* rendkívül színvonalas nyelvgyakorlási lehetőséget nyújtó oldal. Interaktív online tanfolyamok videók­kal, hanganyagok­kal, feladatok­kal (Talk Spanish, Sueños, Spanish Steps); beszédértési gyakorlatok sokféle témában (a nyelvtanulás­ban szükséges "sulykolás"-sal együtt); szókincsbővítés aktuális, érdekes anyagok segítségével.

*A "Reportajes / By topic focus" címszó alatt angolul nem tudók számára is hasznos középhaladó szövegértési gyakorlatok találhatóak.

Viaje al pasado: los aztecas

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/aztecas/

Rendkívül igényes anyag a különböző spanyol múltidők (imperfecto, perfecto simple, perfecto impuesto) megértéséhez és gyakorlásához. Nagyon alaposan és világosan magyarázott nyelvtan azték kulturális keretbe illesztve; gyakorló feladatok; időutazásos kalandjáték (helyszín: Tenochtitlán, Cortés érkezése előtt). A teljes honlap spanyolul van (ezért kezdőknek nem alkalmas), de könnyen érthető és az elmondottak leírva is megtalálhatóak. [Shockwave szükséges]

Ejercicios Orales - Oral Exercises

http://elearn.mtsac.edu/hbauch/dyh/contents.htm

Különböző témakörök­höz kapcsolódó, az egyes igeidő­ket alkalmazó beszédértési gyakorlatok. Hallás alapján eldöntendő igaz-hamis (true-false) és egyéb tesztkérdések (Contestar); illetve diktálási feladatok (Escribir). Angoltudás nélkül is jól használható - az elhangzott mondatok megjeleníthetőek a "Spanish" kipipálásával (listen=meghallgat, prev=előző, next=következő).

Lecturas y dictados

http://elearn.mtsac.edu/hbauch/lecturas/index.asp

14 kulturális és történelmi témájú olvasmány - egy könyv viszonylag hosszú részletei - felolvasva [Real Audio]. Az egyes olvasmányok­hoz hallás utáni szövegkiegészítés kapcsolódik (Dictado). Sajnos az első és harmadik "lectura" kivételével gépi beszéd­nek tűnik, de elég valósághű.

The Internet Picture Dictionary: Spanish

http://www.pdictionary.com/spanish/

Néhányszáz spanyol szó képes szótár formájában, témák szerint csoportosítva. Kapcsolódóan szógyakorló (Flashcards), szókiegészítő (Fill-in-the-blanks), betűk­ből szavakat kirakó (Word Scramble), elírt szavakat kijavító (Stinky Spelling) és szókikérdező (Straight Recall) gyakorlatok. Angol­tudás nélkül is jól használható.

LanguageGuide.org - Español

http://www.languageguide.org/espanol/

Igényes képes-hangos szótár félszáz kategóriával, többszáz szó­val és kifejezés­sel. Angoltudás csak a "Grammar" fül mögött található nyelvtani segédlet­hez szükséges - de az itt meghallgatható spanyol példamondatok és -szavak is nagyon jók kiejtés-gyakorlás­hoz.

Nursing tasks in medical Spanish

http://www.laits.utexas.edu/orkelm/nurse/nursespanish.html

Több tucat orvosi témájú élőnyelvi párbeszéd [QuickTime-videó], melyek teljes átirata is olvasható a web­lapon. Beszédértés gyakorlásához bárkinek hasznos, de az angolul értőket a szószedetek iletve a párbeszédek angol fordításai is segítik.

Tuning in to Spanish

http://www.wku.edu/encuentros/Tuningintospanish/

Spanyol nyelvű alanyokkal készített videó-interjúk különböző témák­ban (család, haza, munka, szabadidő, utazás stb.). Az elhangzottak leírva nincsenek megadva, így csak haladó szinten lehet hasznos. A kiegészítő szövegek és a szószedet angol, a szövegértés-ellenőrző kérdések spanyol nyelvűek [QuickTime szükséges].

Fonética: los sonidos del español

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ spanish/frameset.html

A spanyol nyelv hangjai hangképzés szerint csoportosítva, anatómiailag bemutatva - tudományos igényességű alkalmazás, ugyanakkor jól használható a helyes kiejtés elsajátítására. Valamennyi hang meghallgatható (sőt videó-bejátszáson a szájmozgás is megnézhető) önmagában és spanyol szavak­ban is. [Flash szükséges]

The Sounds of Spanish - Web resources

http://www.cascadilla.com/ssaa/

Egy, a spanyol kiejtés­sel foglalkozó könyv­höz kapcsolódó webes anyagok: egyrészt a könyv valamennyi táblázata egy letölthető pdf-fájl­ban, másrészt a táblázatok­ban szereplő spanyol példaszavak kiejtése több mint 150 rövid mp3-fájl­ban.

The Spanish Sound Archive

http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/spanish/

Hangfelvételek különböző spanyol dialektusok­ban (kubai, venezuelai, puerto ricó-i, argentín, mexikói, kolumbiai, guatemalai), a hanganyagok szöveges átiratával együtt. [wav és mp3 formátum].

SpanishTown.ca

http://www.spanishtown.ca/education.htm

Különböző igeidők­höz és rendhagyó igék­hez kapcsolódó kezdő szintű interaktív tesztsorok; két online keresztrejtvény (angol meghatározások­kal).

Learn Spanish: A free online tutorial

http://www.studyspanish.com/freesite.htm

Kiejtési gyakorlatok [Shockwave szükséges], nyelvtani szabályok, igeragozás. Az egyes fejezetek végén tesztek találhatóak. Az anyag angolul értők­nek készült, de a kiejtési rész (Pronunciation Tutorial) enélkül is használható lehet.

Caminos

http://college.hmco.com/languages/spanish/ burgy/caminos/2e/students/

Egy tankönyv­höz készült segédanyagokat tartalmazó oldal, viszonylag haladók­nak. Ami hasznos lehet róla: az egyes fejezetek­hez kapcsolódó hanganyag letölthető mp3-formátumban (Student Audio Program Files); feleletválasztós tesztek illetve szövegértés rövid videók alapján (ACE Practice Tests) [QuickTime szükséges]; szótanulás interaktív kártyák­kal (Flashcards). A Resources by Chapter menüpont az egy adott fejezet­hez tartozó összes segédanyagot tartalmazza. Angol/spanyol nyelvű, de az interaktív kártyák­tól eltekintve elég jól használható angoltudás nélkül is.

Spanish Audio & Video Online - Creighton University

http://www.creighton.edu/~bohlke/savo/

Számok kiejtése 1-1000-ig interaktív felületen (Los números 0-1000); általános kérdések és válaszok gyakorlása kiejtés­sel és leírva (Speaking Test SPN101); és egy rövid feliratozott spanyol nyelvű videó az interjúalany ruházatáról (Entrevista). [Shockwave, QuickTime szükséges]

Notes from Spain - Notes in Spanish

http://www.notesinspanish.com/

31 podcast-stílusú közvetlen beszélgetés spanyol témák­ról spanyolul [letölthető mp3-fájlok; fájlméret: 4-20 Mb]. Viszonylag könnyen érthető, de szöveges átirat híján inkább haladóknak való. [Frissítés: a 35. podcast-tól kezdődően az átiratok megvásárolhatóak.] Hasznos lehet egyrészt a beszédértés gyakorlására, másrészt érdekes információ­kat nyújt az élő nyelvhasználat­ról, kultúráról, mindennapi élet­ről stb.

Noticias de la Radio de las Naciones Unidas

http://www.un.org/radio/es/

Az ENSZ-rádió spanyol nyelvű adásának hírei. Jól érthető, ráadásul teljes szöveges átirat is rendelkezésre áll - gyakorlásra kiváló [RealPlayer szükséges].

Arriba! Comunicación y cultura

http://wps.prenhall.com/ml_zayas_arriba_4/ 0,8823,1201985-,00.html

Egy tankönyv­höz készült segédanyagok. Ami - alapszintű angoltudás mellett - hasznos lehet: interaktív tesztek (Review, Practice Tests). A hanganyagok tankönyv nélkül korlátozottan hasznosak, de szövegértés gyakorlás­hoz jók [RealPlayer szükséges].

Conjuguemos - Spanish verb conjugation practice

http://conjuguemos.com/

Ingyenes regisztráció­hoz kötött, angol segédnyelvű interaktív ragozás-gyakorló.

Spanish grammar exercises

http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/index.php

Rengeteg gyakorlat, interaktív teszt, videós szövegértés igényes kivitelben, kis játékos­sággal fűszerezve. Egy részéhez nem árt egy kis angoltudás, de sok feladat tisztán spanyol nyelvű.

Más arriba

http://www.trentu.ca/modernlanguages/spanish/masarriba.php

Nagyon sok alapszintű, gyerekeknek is alkalmas szövegértés-feladat megoldás­sal együtt - a kérdések és a válaszok is meghallgathatóak.

Spanish Language Exercises - Self-Check Exercises

http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/self-check.html

Különböző nyelvtani témák­hoz kapcsolódó interaktív tesztek. A magyarázatok angol nyelvű­ek, de a tesztek enélkül is használhatóak.

Ejercicios de gramática y ortografía

http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html

Vegyes nyelvtani tesztek (nem mindegyik interaktív, némelyiknél csak a megoldásokat jeleníthetjük meg), többségükben tisztán spanyol nyelvű­ek.

Spaleon - Spanish, learn it online

http://www.spaleon.com

Ragozás-gyakorló interaktív feladatok igeidők szerint csoportosítva. A kategorizálás angol nyelvű (Present Tense ... Conditional), de angoltudás nélkül is megfelelően használható, praktikus online program.

AskOxford - Pronunciation guide - Spanish / Latin American Spanish

http://www.askoxford.com/languages/ es/toi_spanish/pronunciation/
http://www.askoxford.com/languages/ es/toi_las/pronunciation/

Kiejtési útmutató a spanyol, illetve a latin-amerikai spanyol beszéd­hez. Angolul tudóknak a honlap további hasznos dolgokat rejt (pártucat beszédértési gyakorlat, alapvető kifejezések listája)

Sample letters

http://www.askoxford.com/languages/ es/spanish_letters/specimen/

22 letölthető spanyol levélminta (pdf-formátumban).

Paso a paso

http://www.phschool.com/atschool/paso/

Hattagú tankönyv-sorozat. Mind a hat könyv valamennyi fejezetéhez 20 kérdéses internetes gyakorló-teszt található, melyek nagy része a könyv és angol­tudás nélkül is jól használható. [Student >> Capítulo X >> Self-Test]

¿Sabías que...? Beginning Spanish

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072555866/student_view0/

Spanyol-nyelvkönyv kiegészítő honlap­ja. Hasznos lehet róla a minden fejezet­hez kapcsolódó 1-1 spanyol nyelvű videó és 8-10 rövid teszt (Quizzes) [QuickTime szükséges].

Tecla

http://www.educacion.es/exterior/uk/es/tecla/tecla.shtml

Havonta néhányszor megjelenő online magazin. Minden számában egy-egy alap, közép- és haladó szintű spanyol nyelvű szöveg hozzákapcsolódó feladatok­kal - archívum 2005-ig visszamenőleg.

Test yourself - Free online Spanish exercises

http://www.cicclapaz.com/spanishonline.html

Százegynéhány igen egyszerű, rövid feladat- és tesztsor (közvetlenül 18 érhető el, a többi úgy, ha egyikről a másikra lépünk). Angol és spanyol nyelvű instrukciók­kal, de alapvetően ezek nélkül is használható.

Cuentos con vocabulario, sonido y ejercicios interactivos

http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4//pedagogi.html

Három (RealAudio-ban meghallgatható) szöveg nyelvtanulóknak, feladatok­kal. Elég szedett-vedett, de azért el lehet igazodni.

Gram@clicando

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/

Többszáz rövid interaktív nyelvtani teszt, melyek elég jól lefedik a spanyol nyelvtan jelentős részét. Teljes egészében spanyolul van - tesztek az Ejercicios menüpont­ban.

Spanyol szintfelmérő tesztek

http://www.spanish-test.net/

Egymásra épülő interaktív 30 kérdéses tesztsorok, az európai uniós A1 szinttől a B2 szintig. A következő szintre az előző szint legalább 70%-os megoldása után lehet.

Test your Spanish level

http://www.allspanish.net/allspanish/test/

Rövid (tíz-tíz kérdésből álló) feleletválasztós szintfelmérő tesztek egy nyelviskola weblap­ján.

Spanish Proficiency Test

http://www.transparent.com/tlquiz/ proftest/spanish/tlspatest.htm

Négyrészes szintfelmérő spanyolteszt egy nyelvtanulási termékeket forgalmazó cég honlap­ján.

Spanish Verbs Online

http://www.verbs-online.com/spanish-verbs/spanish-verbs.htm

Igeragozás-gyakoroltató oldal - miután kiválasztjuk a gyakorolni kívánt spanyol igeidőt, ahhoz kapcsolódó egyszerű tesztfeladatokat kapunk.

¡Es fácil!

http://www.esfacil.eu/

Interaktív igeragozás-gyakorló. Sikeres használatához nem árt ismerni a spanyol igeidők megnevezése­it.

123 Teach me

http://www.123teachme.com/spanish_verb_conjugation

Online igeragozó.

Learn Spanish

http://www.learn-spanish.co.il/

Flash-alapú, egyszerűen használható weboldal alapvető spanyol szavak kiejtésének gyakorlására. 40 különböző téma, több mint 1400 szó és kifejezés - rájuk kattintva meghallgathatóak.

Akasztófa-játék

http://www.lingolex.com/61wordhangman.htm

Kezdő szintű, 61 szót tartalmazó akasztófa-játék (a "GO" gombbal indítható). A web­lapon (http://www.lingolex.com/spanish.htm) egyéb spanyoltanulás­hoz használható anyagok is találhatóak, de csak angolul tudók­nak hasznosak.

Spanish Tongue Twisters

http://www.uebersetzung.at/twister/es.htm

Spanyol nyelvtörők és mókás mondatok gyűjteménye - angol fordítás­sal a végén.

Grammar Tests

http://www.conversa.com/test_your_spanish.html

Egy rövid, egyszerűbb nyelvtani teszt 20 kérdés­sel, illetve egy hosszabb, nehezebb 100-zal. (A teszt melletti egyéb mezőket szükségtelen kitölteni.)

English-Spanish Dictionary Translation Games, Activities and Quiz

http://www.syvum.com/squizzes/spanish

Egyszerű kvíz többféle általános témában és a témákon belül többféle formátumban. Angoltudás szükséges, és az áttekinthetőség - a sok hirdetés miatt is - elég rossz.

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldalon...

...online hozzáférhető tananyagok, szövegek, hanganyagok, tesztek, tanulást segítő játékok találhatóak.

Angolul nem tudóknak segédlet itt.

©2005-2017 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép