Spanyol szókincs

Üzlet és gazdaság spanyolul

Az alábbi spanyol-magyar és magyar-spanyol szószedetben különböző üzleti, gazdasági szavakat találsz.

A listában szereplő szavak, kifejezések tanulásához online gyakorlásra is van lehetőség a weblapon.

Az összes témakör online gyakorlóoldala megtalálható a "Szókincsbővítő" menüben.

Meghallgatható kiejtés!

Meghallgathatod a spanyol szavak kiejtését (spanyol anyanyelvűtől), ha rákattintasz az adott spanyol szóra.

magyar-spanyol

adóel impuesto
adósságla deuda
árel precio
árula mercancía
árverésla subasta
bankel banco
bevételel ingreso
biztosításel seguro
boltla tienda
csődla quiebra
devizala divisa
egyenlegel saldo
exportőrel exportador
fogyasztásel consumo
fogyasztóel consumidor
forrásoklos recursos
gazdaságla economía
haszonel lucro
hitelel crédito
importőrel importador
iparla industria
javaklos bienes
kamatel interés
kereskedelemel comercio
keresletla demanda
kiadásel gasto
kínálatla oferta
könyvvizsgálatla auditoría
leányvállalatla filial
megrendelésel pedido
munkanélküliségel desempleo
pénzel dinero
pénzügyeklas finanzas
piacel mercado
részvényla acción
részvényesel/la accionista
számlala factura
sztrájkla huelga
szufficitel superávit
tőkeel capital
tőzsdela bolsa
tőzsdeindexel índice bursátil
ügyfélel cliente
ügyletla transacción
üzletel negocio
választékel surtido
vállalatla empresa
vámla aduana
vásárla feria
versenyla competencia
  

spanyol-magyar

la acciónrészvény
el/la accionistarészvényes
la aduanavám
la auditoríakönyvvizsgálat
el bancobank
los bienesjavak
la bolsatőzsde
el capitaltőke
el clienteügyfél
el comerciokereskedelem
la competenciaverseny
el consumidorfogyasztó
el consumofogyasztás
el créditohitel
la demandakereslet
el desempleomunkanélküliség
la deudaadósság
el dineropénz
la divisadeviza
la economíagazdaság
la empresavállalat
el exportadorexportőr
la facturaszámla
la feriavásár
la filialleányvállalat
las finanzaspénzügyek
el gastokiadás
la huelgasztrájk
el importadorimportőr
el impuestoadó
el índice bursátiltőzsdeindex
la industriaipar
el ingresobevétel
el interéskamat
el lucrohaszon
el mercadopiac
la mercancíaáru
el negocioüzlet
la ofertakínálat
el pedidomegrendelés
el precioár
la quiebracsőd
los recursosforrások
el saldoegyenleg
el segurobiztosítás
la subastaárverés
el superávitszufficit
el surtidoválaszték
la tiendabolt
la transacciónügylet

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...egy adott témához kapcsolódó szavak, spanyol-magyar szószedet található.

Spanyol szókincs - gyűjtő­oldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép