Spanyol szókincs

Számok spanyolul

Az alábbi spanyol-magyar és magyar-spanyol szószedetben a számokat találod meg.

A listában szereplő szavak, kifejezések tanulásához online gyakorlás­ra is van lehetőség a weblapon. A sorszámnevek - mint talán kevésbé fontos szókincs - külön gyakorlóoldalra kerültek.

Az összes témakör online gyakorlóoldala megtalálható a "Szókincsbővítő" menüben.

Ha már jól mennek a spanyol számok, le is tesztelheted tudásod egy online matek-teszttel.

Meghallgatható kiejtés!

Meghallgathatod a spanyol szavak kiejtését (spanyol anyanyelvűtől), ha rákattintasz az adott spanyol szóra.

Tőszámnevek

0cero
1uno
2dos
3tres
4cuatro
5cinco
6seis
7siete
8ocho
9nueve
10diez
11once
12doce
13trece
14catorce
15quince
16dieciséis
17diecisiete
18dieciocho
19diecinueve
20veinte
21veintiuno
30treinta
33treinta y tres
40cuarenta
47cuarenta y siete
50cincuenta
58cincuenta y ocho
60sesenta
62sesenta y dos
70setenta
75setenta y cinco
80ochenta
84ochenta y cuatro
90noventa
99noventa y nueve
100cien
200doscientos
300trescientos
400cuatrocientos
500quinientos
600seiscientos
700setecientos
800ochocientos
900novecientos
1000mil
1001mil uno
2000dos mil
2006dos mil seis
100000cien mil
1000000millón
   

Sorszámnevek

1.primero
2.segundo
3.tercero
4.cuarto
5.quinto
6.sexto
7.séptimo
8.octavo
9.noveno
10.décimo
11.undécimo
12.duodécimo
13.decimotercero
14.decimocuarto
15.decimoquinto
16.decimosexto
17.decimoséptimo
18.decimoctavo
19.decimonoveno
20.vigésimo
21.vigésimo primero
30.trigésimo
33.trigésimo tercero
40.cuadragésimo
47.cuadragésimo séptimo
50.quincagésimo
60.sexagésimo
70.septuagésimo
80.octogésimo
90.nonagésimo
100.centésimo
1000.milésimo
1000000.millonésimo

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...egy adott témához kapcsolódó szavak, spanyol-magyar szószedet található.

Spanyol szókincs - gyűjtő­oldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép