Spanyol szókincs

Szakmák spanyolul

Az alábbi spanyol-magyar és magyar-spanyol szószedetben különböző szakmák, foglalkozások neveit találod meg.

A listában szereplő szavak, kifejezések tanulásához online gyakorlásra is van lehetőség a weblapon.

Az összes témakör online gyakorlóoldala megtalálható a "Szókincsbővítő" menüben.

Ha már jól megy a szakmákkal kapcsolatos szókincs, le is tesztelheted egy 15 kérdéses online teszttel, illetve egy könnyed csoportosító feladattal.

Meghallgatható kiejtés!

Meghallgathatod a spanyol szavak kiejtését (spanyol anyanyelvűtől), ha rákattintasz az adott spanyol szóra.

magyar-spanyol

alkalmazottel empleado
állatorvosel veterinario
ápolóel enfermero
asztalosel carpintero
bankárel banquero
bányászel minero
bíróel/la juez
cipészel zapatero
cukrászel pastelero
ékszerészel joyero
eladóel/la dependiente
énekesel/la cantante
építészel arquitecto
fényképészel fotógrafo
festőel pintor
fodrászel peluquero
fogorvosel/la dentista
fordítóel traductor
földművesel agricultor
gyógyszerészel farmacéutico
halászel pescador
háziasszonyel ama de casa
hentesel carnicero
íróel escritor
jegyzőel notario
jogászel/la jurista
kárpitosel tapicero
katonael soldado
képviselőel diputado
kereskedőel comerciante
kertészel jardinero
kézművesel artesano
kovácsel herrero
költőel poeta
kőművesel albañil
könyvelőel contable
könyvtárosel bibliotecario
közgazdászel/la economista
látszerészel óptico
mérnökel ingeniero
munkanélküli(el) desempleado
munkásel obrero
művészel/la artista
nagykereskedőel mayorista
nyelvészel/la lingüista
nyomdászel tipógrafo
nyugdíjasel/la pensionista
órásel relojero
orvosel médico
papel cura
pedagógusel pedagogo
pékel panadero
pilótael piloto
pincérel camarero
postásel cartero
pszichológusel psicólogo
riporterel reportero
sofőrel chófer
szabóel sastre
szakácsel cocinero
szakértőel experto
szerelőel mecánico
szerkesztőel redactor
színészel actor
színésznőla actriz
szobrászel escultor
tanárel profesor
táncosel bailarín
tanítóel maestro
tengerészel marinero
titkárel secretario
tolmácsel intérprete
tudósel científico
tűzoltóel bombero
újságíróel/la periodista
ügyvédel abogado
üvegesel vidriero
vadászel cazador
vámosel aduanero
vasutasel ferroviario
vegyészel químico
villanyszerelőel/la electricista
virágárusel/la florista
vízvezeték-szerelőel fontanero
zenészel músico
  

spanyol-magyar

el abogadoügyvéd
el actorszínész
la actrizszínésznő
el aduanerovámos
el agricultorföldműves
el albañilkőműves
el ama de casaháziasszony
el arquitectoépítész
el artesanokézműves
el/la artistaművész
el bailaríntáncos
el banquerobankár
el bibliotecariokönyvtáros
el bomberotűzoltó
el camareropincér
el/la cantanteénekes
el carnicerohentes
el carpinteroasztalos
el carteropostás
el cazadorvadász
el científicotudós
el cocineroszakács
el comerciantekereskedő
el contablekönyvelő
el curapap
el chófersofőr
el/la dentistafogorvos
el/la dependienteeladó
(el) desempleadomunkanélküli
el diputadoképviselő
el/la economistaközgazdász
el/la electricistavillanyszerelő
el empleadoalkalmazott
el enfermeroápoló
el escritoríró
el escultorszobrász
el expertoszakértő
el farmacéuticogyógyszerész
el ferroviariovasutas
el/la floristavirágárus
el fontanerovízvezeték-szerelő
el fotógrafofényképész
el herrerokovács
el ingenieromérnök
el intérpretetolmács
el jardinerokertész
el joyeroékszerész
el/la juezbíró
el/la juristajogász
el/la lingüistanyelvész
el maestrotanító
el marinerotengerész
el mayoristanagykereskedő
el mecánicoszerelő
el médicoorvos
el minerobányász
el músicozenész
el notariojegyző
el obreromunkás
el ópticolátszerész
el panaderopék
el pastelerocukrász
el pedagogopedagógus
el peluquerofodrász
el/la pensionistanyugdíjas
el/la periodistaújságíró
el pescadorhalász
el pilotopilóta
el pintorfestő
el poetaköltő
el profesortanár
el psicólogopszichológus
el químicovegyész
el redactorszerkesztő
el relojeroórás
el reporteroriporter
el sastreszabó
el secretariotitkár
el soldadokatona
el tapicerokárpitos
el tipógrafonyomdász
el traductorfordító
el veterinarioállatorvos
el vidrieroüveges
el zapaterocipész

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás



Források

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...egy adott témához kapcsolódó szavak, spanyol-magyar szószedet található.

Spanyol szókincs - gyűjtő­oldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép