Spanyol szókincs

Család, rokonok spanyolul

Az alábbi spanyol-magyar és magyar-spanyol szószedetben a családtagok, rokonok megnevezéseit találod meg.

A listában szereplő szavak, kifejezések tanulásához online gyakorlásra is van lehetőség a weblapon.

Az összes témakör online gyakorlóoldala megtalálható a "Szókincsbővítő" menüben.

Ha már jól megy a rokonsággal kapcsolatos szókincs, le is tesztelheted egy 25 kérdéses online teszttel.

Meghallgatható kiejtés!

Meghallgathatod a spanyol szavak kiejtését (spanyol anyanyelvűtől), ha rákattintasz az adott spanyol szóra.

magyar-spanyol

anyala madre
anyósla suegra
apael padre
apósel suegro
árva(el) huérfano
elváltdivorciado
feleségla mujer
férjel marido
fia (vkinek)el hijo
fivérel hermano
házascasado
ikerel gemelo
lánya (vkinek)la hija
menyla nuera
mostohaanyala madrastra
mostohaapael padrastro
mostohagyerekel hijastro
nagybácsiel tío
nagymamala abuela
nagynénila tía
nagypapael abuelo
nővérla hermana
özvegy(el) viudo
sógorel cuñado
sógornőla cuñada
szülőklos padres
unokael nieto
unokahúgla sobrina
unokaöcsel sobrino
unokatestvérel primo
el yerno
  

spanyol-magyar

la abuelanagymama
el abuelonagypapa
casadoházas
la cuñadasógornő
el cuñadosógor
divorciadoelvált
el gemeloiker
la hermananővér
el hermanofivér
la hijalánya (vkinek)
el hijastromostohagyerek
el hijofia (vkinek)
(el) huérfanoárva
la madrastramostohaanya
la madreanya
el maridoférj
la mujerfeleség
el nietounoka
la nuerameny
el padrastromostohaapa
el padreapa
los padresszülők
el primounokatestvér
la sobrinaunokahúg
el sobrinounokaöcs
la suegraanyós
el suegroapós
la tíanagynéni
el tíonagybácsi
(el) viudoözvegy
el yerno

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...egy adott témához kapcsolódó szavak, spanyol-magyar szószedet található.

Spanyol szókincs - kezdő­oldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép