Szóbeli fogalmazás spanyolul

A sorszámnevek

A videók / hanganyagok

Egyszerűsített példa | csak audio

"Los números ordinales son..."

Arturo Avendaño Ayoda | csak audio
Mexikó, Distrito Federal

"Primero, segundo, tercero, cuarto..."

Carmen Gladys Zapata | csak audio
Peru, Lima

"Primero, segundo, tercero, cuarto..."

Ronald Flores | csak audio
Venezuela, Caracas

"Primero, segundo, tercero, cuarto..."

Marcela Ortiz | csak audio
Chile, Santiago

"Los números, ordinales, bueno..."

Natacha Poggio | csak audio
Argentína, Buenos Aires

"El décimo quinto para mí siempre es difícil..."


Kapcsolódó szókincs

Vissza a tetejére

primerelső
segundomásodik
tercerharmadik
cuartonegyedik
quintoötödik
sextohatodik
séptimohetedik
octavonyolcadik
novenokilencedik
décimotizedik
décimo primerotizenegyedik
undécimotizenegyedik
décimo segundotizenkettedik
duodécimotizenkettedik
 
aniversario de bodas (el)házassági évforduló
competencia (la)verseny
edificio (el)épület
ganador (el)nyertes
número ordinal (el)sorszámnév
piso (el)emelet
posición (la)hely
quincena (la)két hét

Kapcsolódó kifejezések

Vissza a tetejére

Mi maestra de sexto de primaria es muy bonitaAz általános iskolai hatodik osztályos tanárnőm nagyon csinos.
Voy al noveno piso.A kilencedik emeletre megyek.
Es la tercera vez que te lo digo.Harmadjára mondom ezt neked.
Esta es la segunda parte de la novela.Ez a regény második része.
Mañana es nuestro décimo aniversario de bodas.Holnap van a tizedik házassági évfordulónk.
Hoy es el quinto día de las olimpiadas.Ma van az olimpia ötödik napja.
Quedé en cuarto lugar de ochenta participantes.Negyedik helyezett lettem nyolcvan résztvevőből.
Ese producto está en el tercer pasillo a la izquierda.Az a termék a harmadik sorban van balra.

Kapcsolódó nyelvtan

Vissza a tetejére

Sorszámnevek

A sorszámnév (első, második, ...) valaminek a helyét, sorrendjét jelzi. A magyarban a főnév előtt található, a spanyolban gyakran utána; nemét pedig egyeztetni kell a főnévvel, amire vonatkozik. Például: quinta hora.

Nem mindig alkalmazzák ott, ahol a magyar teszi. Dátumok esetén gyakori a tőszámnév használata ("el seis de diciembre" - ahol egyébként a hímnemű névelő a "día" szóra vonatkozik).

A spanyol "első" és "harmadik", vagyis a "primero" és "tercero" annyiban sajátos, hogy hímnemű főnév előtt lerövidül, az "-o" végződés elmarad: el primer día, el tercer mes. Nem rövidül le, ha önmagában áll (pl. én vagyok az első - soy el primero), illetve ha nőnemű főnévre vonatkozik (la primera noche).

Példamondatok:

Vivo en el quinto piso de este edificio.Ennek az épületnek az ötödik emeletén lakom.
Ud. tiene que comprar otro libro porque acaban de salir con la séptima edición.Egy másik könyvet kell megvennie, mert most jött ki a hetedik kiadás.
Su hermano menor fue el primero en casarse.Az öccse házasodott meg először.
Su hermano menor fue el primer hijo en casarse.Az öccse volt az első fiú a családban, aki megházasodott.


Eredeti forrás:
Spanish Proficiency Exercises
http://www.laits.utexas.edu/spe/
Készítette: Dr. Orlando R. Kelm
Liberal Arts ITS, University of Texas at Austin

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...a videó-interjúk mellett megtalálható még:

Szókincs
Rövid szószedet a videókhoz.

Kapcsolódó kifejezések
A témához kötődő hasznos mondatok.

Kapcsolódó nyelvtan
Nyelvtani tudnivalók az elhangzottakhoz.


Vissza a szóbeli gyakorlás főoldalára

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép