Video / audio

Spanyol

Bien, vamos a ver la suma primero: dos más dos, cuatro. Cuatro más dos, seis. Seis más dos ocho, ocho más ocho, dieciséis, dieciséis más dieciséis, treinta y dos. Bien [... ?], treinta y dos menos dos, treinta. Treinta menos cinco, eh, veinticinco. Veinte menos diez, diez. Diez menos seis igual a cuatro, cuatro menos cuatro igual a cero.

Y multiplicación ... dos por dos, cuatro. Cuatro por cuatro dieciséis, dieciséis por dos, treinta y dos. Treinta y dos por uno, treinta y dos. Y la división, treinta y dos entre dos dieciséis, ah, dieciséis entre cuatro igual a cuatro, cuatro entre dos igual a dos, dos entre dos igual a uno.

Magyar

Hát először is lássuk az összeadást: kettő meg kettő az négy. Négy meg kettő az hat. Hat meg kettő az nyolc, nyolc meg nyolc az tizenhat, tizenhat meg tizenhat az harminckettő. Akkor ... harminckettőből kettő az harminc. Harmincból öt az huszonöt. Húszból tíz az tíz. Tízből hat egyenlő néggyel, négyből négy egyenlő nullával.

És a szorzás ... kétszer kettő az négy. Négyszer négy az tizenhat, tizenhatszor kettő az harminckettő. Harminckettő szorozva eggyel az harminckettő. És az osztás: harminckettőben a kettő az tizenhat, tizenhatban a négy egyenlő néggyel, négyben a kettő egyenlő kettővel, kettőben a kettő egyenlő eggyel.

Vissza a téma gyűjtőoldalára

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...egy rövid spanyol interjú és annak - eredeti, valamint magyarra fordított - szövege található.

A szóbeli gyakorlás főoldala

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép