Szószedet az olvasókönyvhöz - V

V
 
V., Vd., Vmd. vuestra merced, ld. usted
va ld. ir
vaca tehén
vacío üres
vacuno tehén-
valer ér (vmennyit)
>>> no vale la pena nem éri meg a fáradságot
valiente bátor
valioso értékes
valor érték; bátorság
Valparaíso [chilei kikötőváros]
valle völgy
vamos ld. ir
>>> ~ a ver lássuk
vanidad hiúság
vano hiábavaló; hiú
variedad változékonyság, változat
varios számos, több
varón férfi
vas ld. ir
vaso pohár
vaya jaj, nahát, sebaj; ld. ir
Vd., Vds. ld. usted
veas ld. ver
vecino szomszéd
vega mező
vegetación növényzet
veinte húsz
veinticinco huszonöt
veintinueve huszonkilenc
veintiocho huszonnyolc
veintiuno huszonegy
velado lefátyolozott
velar virraszt
vencer legyőz
vencido legyőzött
vender elad; elárul
>>> no se vende nem eladó
vendrán ld. venir
venga ld. venir
venir jön
>>> ~ a las manos ölre mennek
ventaja előny
ventana ablak
ventanilla ablak (kisebb)
ventrílocuo hasbeszélő
ver lát, néz, vél
verano nyár
veras igazság, komolyság
>>> ¿de ~? komolyan?
verdad igazság
>>> a la ~ valójában
verdadero valódi
verde zöld
verdugo hóhér
verdura zöldség
verso vers, verssor
verter önt, kiont
vertiente (la) lejtő, hegyoldal
vestido ruha
vestir öltözik
vete = ve + te, ld. ir
vez alkalom
>>> a la ~ egyszerre, ugyanakkor
>>> cada ~ más egyre inkább
>>> otra ~ még egyszer
>>> una ~ egyszer
>>> dos veces kétszer
>>> tal ~ talán
ld. ver
vía út
viajante utazó
viajar utazik
viaje utazás
viajero utazó
vianda élelmiszer
víbora vipera
Vicente Vince
victorioso győzedelmes
vida élet
vidrio üveg
viejo öreg
viejo öregember
viendo ld. ver
viene ld. venir
viento szél
viera ld. ver
viernes péntek
vigilante éber; őr
vigilar őrködik, őriz
vigorizar erősít
viniera ld. venir
vino ld. venir
vino bor
violencia erőszak
virgen (la) szűz
virrey alkirály
virtió ld. verter
virtuoso erényes; virtuóz
visita látogatás
visitar látogat
vista látás, nézés; kilátás
vistió ld. vestir
visto ld. ver
viva éljen
vivir él (ige)
vivo élő, élénk
>>> ~ retrato megtestesült mása
vizcaíno vizcayai
V. M. vuestra majestad
vociferar kiabál, ordít
volar repül
volver fordít, forgat; visszaad
>>> ~se a visszatér vhová
>>> ~ a poner visszahelyez
volviendo ld. volver
votar szavaz
voy ld. ir
voz (la) hang
vuecelencia vuestra excelencia rövidülése
vuecencia ld. vuecelencia
vuelo. repülés
vuelta fordulat, kör
>>> de ~ visszafelé
vuelto ld. volver
vuestro a ti ...-tok
vulgar közönséges
vulgo köznép

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép