Szószedet az olvasókönyvhöz - N

N
 
nacer születik; felkel
nación nemzet
nacional nemzeti
nada semmi
nadar úszik
naipe kártya, kártyalap
Napoleón Napóleon
naranja narancs
nariz (la) orr
>>> en las narices orra előtt, szembe vele
natal szülő-
natural természetes
naufragar hajótörést szenved
navaja bicska, borotvakés
navegable hajózható
navegar hajózik
necesario szükséges
necesidad szükség
necesitar szüksége van
necio tudatlan
negociante kereskedő
negocio üzlet, ügy
negro fekete
ni sem
nieta lány unoka
nieto fiú unoka
nieve (la)
Nilo Nílus
ningún ld. ninguno
ninguno semmilyen, semennyi; senki
niña kislány
niño kisfiú; gyermek
níquel nikkel
nitrato nitrát
nivel szint
no nem
noble nemes
noche (la) este, éj
nombrar kinevez, megnevez
nombre név
nordeste északkelet
norte észak
norteamericano észak-amerikai
nos nekünk, minket, egymást
nosotros mi
nota jel; hír, hírnév
notablemente különösen, figyelemre méltóan
notar észrevesz; feljegyez
noticia hír, tájékoztatás
novedad újdonság
>>> sin ~ változatlanul
>>> tener por ~ szokatlannak tekint
noventa kilencven
novia jegyes; menyasszony
novicio újonc, kezdő
noviembre november
novio jegyes; vőlegény
>>> los ~s jegyespár, ifjú pár
nube (la) felhő
nuestro a mi ...-nk
nuevamente nemrég; újra
Nueva York New York
nueve kilenc
nuevo új
>>> de ~ ismét
número szám
numeroso számos
nunca soha

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép