Szószedet az olvasókönyvhöz - K, L, LL

K
 
kilómetro kilométer
 
L
 
la a, az [nőnemű főnév előtt]
>>> ~ que aki, amely
la őt [nőnem]
labio ajak
laboriosamente szorgosan
laborioso szorgos, serény
labrador paraszt
labrar dolgozik, művel, megmunkál
labriego földműves
lado oldal
>>> a ~ de oldalán, mellett
ladrón tolvaj
lago
lágrima könny
lagrimoso könnyes
lamentarse panaszkodik
lamer nyal
lana gyapjú
lanar gyapjas
>>> ganado ~ juh
lápida
lápiz ceruza
largo hosszú
>>> a lo ~ hosszában, mentén, során
las azok, ők, azokat, őket [nőnem]
lástima kár
latín latin
latrocinio rablás, lopás
lavar mos
lazo hurok; kötelék
le neki, önnek; őt, önt [hímnem]
lección lecke
lector olvasó
leche (la) tej
leer olvas
legislativo törvényhozó
lejano távoli
lejos messze, távol
lengua nyelv
lentamente lassan
lento lassú
león oroszlán
León Leó
les őket; nekik
letra betű
levantar felemel; felver
>>> ~se felkel
levita szalonkabát
ley (la) törvény
leyó ld. leer
libertad szabadság
libertarse megszabadul
librar kiszabadít, megment
libre szabad
libro könyv
licencia engedély; obsit, leszerelés
licenciado diplomás
limbo pokol tornáca
limitar korlátoz
limpiar tisztít
limpio tiszta
lindo bájos, csinos
línea vonal
lista lista, jegyzék
lo a, az [semleges nem]
>>> ~ que ami, amit
>>> ~ que es a mí ami engem illet
lobo farkas
loco bolond
lograr elér
longitud hosszúság
los azok, ők; azokat, őket
luchar küzd, harcol
luego aztán, majd
>>> ~ que mihelyst
lugar hely
>>> en ~ de helyett
>>> dar ~ alkalmat ad
lugareño falusi
lúgubre gyászos
lunes hétfő
luz (la) fény
 
LL
 
llamar hív
>>> me llamo engem ...-nak hívnak
llegada érkezés
llegar érkezik; ér vmeddig
llenar tölt; megfelel, kielégít
lleno teli
llevar visz, hoz, hord
>>> ~ a cabo véghez visz
>>> ~se magával visz
llorar sír
llover esik (eső)
lluvia eső
lluvioso esős

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép