Szószedet az olvasókönyvhöz - I

I
 
iba ld. ir
idea gondolat, ötlet
ideal ideális
idiota (el) idióta
ido ld. ir
ídolo bálvány
iglesia templom
Ignacio Ignác
ignorar nem tud; semmibe vesz
igual egyenlő
igualdad egyenlőség
ilusión ábránd; öröm
ilustre híres, illusztris
ilustrísimo nagyméltóságú
imagen (la) kép
imitar utánoz
impaciencia türelmetlenség
impedir gátol, akadályoz
imperial császári, birodalmi
imperio birodalom
impertinente arcátlan
impido ld. impedir
imponer kötelez; kivet
importación import
importancia fontosság, jelentőség
importante fontos, jelentős
importar számít, fontos
>>> no me importa nem érdekel
importunar zavar, terhére van
impregnar átitat
impresión benyomás
imprudencia meggondolatlanság
impuesto adó
impuso ld. imponer
inaugurar megnyit, felavat
incluido benne van
incluir magába foglal
incluyen ld. incluir
incluyendo ld. incluir
incomodar zaklat, zavar
incómodo kényelmetlen, kellemetlen
inconcebible felfoghatatlan
incrédulo hitetlenkedő
indebidamente helytelenül
indecente illetlen
indemnización kártalanítás
indiano indiai
Indias (Kelet- v. Nyugat-) India
indignación felháborodás
indignado felháborodott
indignarse felháborodik
indio indián; indiai
indirectamente közvetetten
indispensable elengedhetetlen
indistintamente homályosan
individuo egyén
industria ipar
inesperado váratlan
inevitable elkerülhetetlen
inexperto gyakorlatlan
infanta infánsnő
inferior alsó; alacsonyabb rendű
infierno pokol
infortunado szerencsétlen
infortunio balsors
ingeniería mérnöki tudomány
ingeniero mérnök
ingenio szellem, találékonyság; gép, ipar
>>> ~ de azúcar cukornádültetvény; nádcukorgyár
ingenioso szellemes
Inglaterra Anglia
inglés angol
inhalar belélegez
injusto igazságtalan
inmediatamente azonnal
inmediato közvetlen, szomszédos
inmenso hatalmas
inmigrante bevándorló
inmortal halhatatlan
inquietar nyugtalanít
inscripción bejegyzés
instante pillanat
>>> al ~ mindjárt
instituto intézet
inteligencia intelligencia
inteligente intelligens
intensamente nyomatékosan
intentar megkísérel
intento szándék; próbálkozás
interesante érdekes
interesantísimo nagyon érdekes
interior belső
interpretar tolmácsol; értelmez
interrogativo kérdő, kérdező
interrumpir félbeszakít
íntimo meghitt, közeli
introducir bevezet
introdujo ld. introducir
inútil haszontalan
invasión invázió
inventar feltalál
inventor feltaláló
invertir befektet, beruház
invierno tél
invirtieron ld. invertir
ir megy
>>> ~se elmegy
>>> ~ a paseo sétálni megy
>>> el cuerpo se iba debilitando a test egyre jobban elgyengült
irritante ingerlő
Isaías Ézsaiás
Iseo Izolda
isla sziget
istmo földszoros
Italia Olaszország
izquierdo bal

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép