Szószedet az olvasókönyvhöz - H

H
 
ha ld. haber
Habana (la) Havanna
haber vkinek van (segédige)
>>> ~ de kell, szükséges
hay que kell (vmit csinálni)
había, hubo ld. hay
mucho tiempo ha rég, hosszú idővel ezelőtt
hábil ügyes
habilidad ügyesség
habitante lakos
habitar lakik
hábito csuha, köpeny
hablar beszél
habrá ld. haber
hacer csinál; -tat, -tet
>>> ~ caso de törődik vmivel
>>> ~se válik vmivé
>>> ~se cargo de magára vállal
>>> hace poco nemrég
>>> hace siglos évszázadokkal ezelőtt
>>> hace tiempo jó ideje
>>> hace buen tiempo jó az idő
hacia felé, irányába
hacienda birtok
haga ld. hacer
hago ld. hacer
halcón sólyom
hallar megtalál
>>> ~se található
hambre (la) éhség
>>> tener ~ éhes
hambriento éhes
han ld. haber
haré ld. hacer
harmonía harmónia
hartar jóllakat; untat
hasta -ig
>>> ~ que amíg
hay van
>>> ¿qué ~ de nuevo? mi az ábra?
hayamos ld. haber
he ld. haber
hechizo báj, varázs
hecho tett; tény
hecho ld. hacer
helado fagyott, fagyasztott
helar fagyaszt
>>> ~se megfagy
hemos ld. haber
henchir tölt, töm; dagad
heno széna
heredero örökös
herida seb
hermana húg / nővér
hermano fivér
>>> ~s testvérek
hermosísimo nagyon szép
hermoso szép
hermosura szépség
héroe hős
herrero kovács
hiciera ld. hacer
hiela ld. helar
hielo jég; fagy
hierba
hierro vas
hija vkinek a lánya
hijo vkinek a fia
hilado ld. hilar
hilar fon
hilo fonal, szál
himno himnusz
hinojo térd
>>> de ~s térdelve
hipopótamo viziló
historia történelem; történet
hizo ld. hacer
hocico pofa
>>> dar con la puerta en los ~s képébe vágja az ajtót
hogar tűzhely; otthon
hoja levél (növényé)
¡hola! szervusz, szia
hombre ember, férfi
honrado tisztességes
honroso tiszteletreméltó
hora óra
hoy ma
hubiera ld. haber
hubiese ld. haber
hubo ld. haber
hueco üres, üreges; üreg, hézag
huérfano árva
hueso csont
huésped vendég
huéspeda háziasszony
huevo tojás
Hugonote hugenotta
huir menekül
humano emberi; humánus
humedecido megnedvesített
húmedo nedves
humildad alázat, szerénység
humilde alázatos, szerény
humildemente szerényen
humillación megalázás
humo füst
hundirse elsüllyed
hurtar lop
huye ld. huir

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép