Szószedet az olvasókönyvhöz - G

G
 
gala gála; ünneplő ruha
>>> vestirse de ~ ünneplőbe öltözik
galantería udvariasság
gallina tyúk
gallinero tyúkól
gallo kakas
gana kedv
>>> me da la ~ kedvem támadt
ganado jószág
>>> ~ vacuno szarvasmarhák
ganancia nyereség
ganar győz, nyer; megszerez
garganta torok
garra mancs
garzoncillo kis segéd
gastar elkölt; elhasznál
gasto költség, kiadás
gato macska
general általános; tábornok
generalmente általában
gente (la) emberek; nép
geografía földrajz
glacial jeges; rideg
gloria dicsőség; boldogság
gobernador kormányzó
gobernar kormányoz
gobierno kormány, állam
golfo öböl
goma gumi
gordo kövér; vastag; fontos; nagy
gota csepp
gozar élvez
gracia kegy, szívesség
>>> ~s köszönöm
>>> caer en ~ kegyeibe férkőzik
>>> dar ~s megköszön
graciosamente grátisz, ingyen
gracioso vonzó; mulatságos
grada lépcsőfok
grado fok
gramática nyelvtan
gran ld. grande
grana skarlátvörös
granar terem, magzik
grande nagy
grande spanyol grand
grandioso nagyszerű
grano mag, szem
grato kellemes
gravísimo nagyon komoly / súlyos
graznar károg
gris szürke
gritar kiabál
grito kiáltás
grueso vastag, kövér, nagy
grulla daru
gruñir zsörtölődik
guano guanó, madártrágya
guapo csinos, jóképű
guardar őriz, vigyáz
guardia (el) őr
guerra háború
guisar főz
guiso főzés, főtt étel
gustar tetszik
>>> me gusta nekem tetszik
gusto élvezet, öröm
>>> dar ~ örömet okoz

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép