Szószedet az olvasókönyvhöz - F

F
 
fábrica gyár
fabricación gyártás, gyártmány
fabricar gyárt; épít
fabrique ld. fabricar
fácil könnyű, egyszerű
facilidad könnyűség
facilitar megkönnyít
falso hamis, téves
falta hiba
>>> hacer ~ szükséges
>>> sin ~ pontosan
faltar hiányzik
faltriquera zseb
fama hír, hírnév
>>> ~ es úgy hírlik
familia család
famoso híres
fanfarria fúvószene(kar)
fantasía képzelet; ábránd
farsa bohózat
fatal végzetes
fatigado kimerült
favor szívesség
>>> a ~ de vkinek a javára; vminek köszönhetően
faz arc, arculat
hit
>>> a ~ mía hitemre!
febrero február
fecundísimo nagyon termékeny
fecundo termékeny
fecha dátum
federal szövetségi
Federico Frigyes
Felipe Fülöp
feliz boldog
felizmente boldogan
feo csúnya
feria vásár
Fernando Ferdinánd; Nándor
feroz vad
ferrocarril vasút
fertil termékeny
festejarse szórakozik
fiado, al ~ hitelbe
fiar bízik; jótáll
fiel hűséges
fiero vad, kegyetlen
figura alak, arc
fijar rögzít
>>> ~se figyel, ügyel
fila sor; állomány
filial fiúi
Filipinas Fülöp-szigetek
fin vég; cél
>>> al / en / por ~ végül, végre, végezetül
>>> a este ~ e célból
finalizar befejez; véget ér
finalmente végül
finca ingatlan, birtok
fino finom
firmar aláír
firme szilárd
flaco sovány
flor (la) virág
florecer virágzik
fonda fogadó
fondo fenék, alj
fontanero vízvezeték-szerelő
forastero idegen
formar alakít; képez
formidable rettenetes; bámulatos
fortuna sors, szerencse; vagyon
fracaso kudarc; összeomlás
fragoso zajos; ropogós
francés francia
Francesca Franciska
Francia Franciaország
franco egyenes, őszinte
franco frank
frasco palack
frase mondat
frecuentemente gyakran
frente (la) homlok
>>> en ~ szemben
fresco friss
>>> hace ~ hűvös van
fríjol bab
frío hideg
>>> hace ~ hideg van
>>> tener ~ fázik
frito sült
fruta gyümölcs
frutal gyümölcstermő
>>> árbol ~ gyümölcsfa
fué ld. ser / ir
fuego tűz
fuente (la) forrás
fuera kívül, kint
fuerte erős
fuerza erő
>>> a ~ de árán, révén
fuese ld. ser
fuí ld. ser / ir
función előadás; tevékenység
fundar megalapít
fundición öntöde
funeral temetkezési
furioso dühös

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Szószedet

A   B   C-CH   D   E   F   G   H   I   J   K-L-LL   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W-Y-Z
minden egyben


Olvasókönyv főoldal

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép