El patito feo - A rút kiskacsa

Az alábbiakban a rút kiskacsa meséjét olvashatod el spanyolul. Hogyan gyakorolhatod a nyelvet?

  1. Ha olvasás közben az ismeretlen szavak fölé viszed az egeret, sok esetben megjelenik a magyar jelentés (nem mindenhol, hiszen bizonyos meglévő szókincset azért feltételezünk).
  2. Ha a kérdőjelre kattintasz, megjelenik a mese előző bekezdésének fordítása. Ha elolvastad, zárd vissza az X-re kattintva!
  3. A mese után szószedetet, illetve egy kis nyelvtani segédletet találsz.


A mese

Era un maravilloso día del verano. Una pata empollaba siete huevos en su nido. Poco a poco, fueron rompiéndose los cascarones y seis polluelos piaron alrededor. Pero el último huevo, el más grande de todos, no acababa de abrirse.
— Seguro que es un huevo de pava - dijo una amiga de la pata. [?]

Csodálatos nyári nap volt. Egy kacsa hét tojást költött fészkében. Egyenként feltörtek a tojáshéjak, és hat fióka csipogott szerteszét. Az utolsó tojás viszont, mind közül a legnagyobb, sehogyan sem akart feltörni.
— Biztos pulykatojás - vélte a kacsa egyik barátnője. [X]

A rút kiskacsa

Finalmente, se abrió el cascarón y un polluelo grandote, torpe y feo rodó por el suelo. Cuando mamá pata y sus polluelos nadaban en el canal, pensaba:
— Da gusto verlos. El grandote es el que mejor nada... ¿Quién puede decir que es un pavo? ¡Sólo es un patito feo! [?]

Végül feltört a tojáshéj, és egy jókora, bumfordi, csúnya fióka pottyant a földre. Amikor a kacsamama fiókáival a csatornában úszkált, arra gondolt:
— De jó látni őket. A bumfordi úszik a legügyesebben. Ki meri azt állítani róla, hogy pulyka? Csak egy csúnyácska kiskacsa! [X]

Mamá pata, muy orgullosa de sus polluelos, entró en el corral. Todos los patos, patas y patitos se acercaron para conocer a los nuevos; pero pronto comenzaron a murmurar:
— ¡Qué feo es ese pato!
— ¡No queremos nada con él! ¡Que se vaya! [?]

A kacsamama fiókáira nagyon büszkén bevonult az udvarra. Az összes kacsa, tojó és csibe odasereglett, hogy megismerkedjen az újonnan jöttekkel; de rögvest elkezdtek pusmogni:
— Milyen ronda az a kacsa!
— Nem akarunk vele lenni! Menjen innét! [X]

Y todos comenzaron a picotear al patito feo. Esto sucedió el primer día; después fue cada vez peor. El pobre patito feo recibió picotazos, empujones y burlas. Por eso, estaba triste y decía:
— Soy tan feo... ¡Nadie me quiere! Será mejor que me vaya al ancho mundo. [?]

És mindannyian elkezdték csipkedni a rút kiskacsát. Ez történt az első napon; azután csak rosszabb lett. Szegény kiskacsát csipkedték, taszigálták és csúfolták. Szomorúan ezt mondta magában:
— Olyan csúnya vagyok... Senki sem szeret! Jobb lesz, ha világgá megyek. [X]

Sin pensarlo dos veces, el patito feo cruzó volando la tapia. Volando y corriendo, corriendo y volando, el patito feo llegó hasta el pantano. El patito feo se encontró en el pantano con unos gansos. Aquellos animales eran muy simpáticos; le miraron con curiosidad y dijeron: — ¡Hola, compañero! ¿Vienes con nosotros a correr mundo? ¡Somos aves de paso! [?]

További töprengés nélkül átröppent a falon. Futva és repdesve egy mocsárhoz ért. A rút kiskacsa a mocsárban ludakkal találkozott. Nagyon rokonszenves állatok voltak; érdeklődéssel vizsgálták, és így szóltak hozzá:
— Üdv, barát! Jössz velünk világot látni? Vándormadarak vagyunk. [X]

Antes de que el patito feo pudiera contestar, se oyeron los disparos de unos cazadores y los gansos cayeron muertos. El patito feo estuvo escondido entre unos juncos hasta que los cazadores se marcharon. Luego, escapó del pantano. Después de un buen rato llegó a una cabaña y se coló dentro. En aquella cabaña vivía una vieja con un gato y una gallina. Cuando vio al patito feo, la vieja exclamó: [?]

De még mielőtt a kiskacsa válaszolhatott volna, vadászok lövései hallatszottak, és a ludak holtan zuhantak le. A rút kiskacsa elrejtőzött a káka között, amíg a vadászok tovább nem álltak. Aztán kereket oldott a mocsárból. Jó idő elteltével egy kunyhóhoz érkezett és besurrant. A kunyhóban egy öregasszony élt egy macskával és egy tyúkkal. Amikor meglátta a rút kiskacsát, az öregasszony így szólt: [X]

— Si pones huevos, puedes vivir aquí. Te quedarás tres semanas a prueba...
— ¿Sabes poner huevos? - preguntó la gallina.
— No - dijo el patito.
— ¿Sabes maullar? - dijo el gato.
— No - contestó el patito.
— Pues, ¡cállate y métete en un rincón! - dijeron el gato y la gallina. [?]

— Ha tojsz tojást, lakhatsz nálunk. Három hét próbaidőre maradhatsz...
— Tudsz tojást tojni? - kérdezte a tyúk.
— Nem - mondta a kiskacsa.
— Nyávogni tudsz? - kérdezte a macska.
— Nem - felelte a kiskacsa.
— Akkor hallgass, és állj a sarokba! - mondta a macska és a tyúk. [X]

A kiskacsa és a macska

Entonces, el patito feo gritó:
— Yo sé flotar en el agua y bucear. Eso es lo que más me gusta.
El gato y la gallina exclamaron:
— No sé cómo puedes tener unas ideas tan raras. Lo que debes hacer es aprender a maullar y a poner huevos.
— Aquí tampoco me comprenden - pensó el patito. [?]

Ekkor a rút kiskacsa felkiáltott:
— Tudok úszni a vízen, és búvárkodni. Ezt szeretem legjobban.
A macska és a tyúk lehurrogta:
— Nem tudom, honnan szeded ezeket a furcsa ötleteket. Inkább tanulj meg nyávogni és tojást rakni.
— Itt sem értenek meg engem - gondolta a kacsa. [X]

Y se fue al ancho mundo. Nadó en el lago y buceó y tomó el sol, pero ningún animal le quería porque era feo. Llegó el otoño; las hojas se pusieron amarillas y cayeron de los árboles. Y vinieron los vientos fríos cargados de nieve y granizo. El pobre patito comenzó a pasarlo mal. [?]

Így hát továbbállt. Úszkált a tóban, búvárkodott, napozott, de egy állat sem barátkozott vele, mert csúnya volt. Eljött az ősz, a levelek megsárgultak és lehullottak a fákról. Aztán megérkeztek a hideg, hóval és jégesővel teli szelek. Szegény kiskacsa elkezdte rosszul érezni magát. [X]

Una mañana vio en el cielo una bandada de cisnes. Se dirigían a los países cálidos. El pobre patito dio un grito extraño. Nunca, en toda su vida, había visto aves tan hermosas. El patito feo pensó que eran lo más hermoso que había en el mundo:
— Ahora ya puedo morir... [?]

Egy reggelen hattyúk raját vette észre az égen. Melegebb égtájak felé szálltak. Szegény kiskacsa különös kiáltást hallatott. Soha életében nem látott még ilyen szép madarakat. A rút kiskacsa számára ők voltak a legszebbek a világon.
— Most már meghalhatok... [X]

El frío se hizo muy intenso. El patito nadaba sin cesar, para que no se helara el agua del pantano. Pero no pudo resistir mucho tiempo y se tendió en el hielo a esperar la muerte. [?]

A hideg egyre keményebb lett. A kiskacsa megállás nélkül úszott, hogy be ne fagyjon a mocsár vize. De nem bírta sokáig és elnyúlt a jégen, hogy így várja be a véget. [X]

A la mañana siguiente, un labrador descubrió al patito. Rompió el hielo con mucho cuidado y lo llevó a su casa. Después de muchos esfuerzos, consiguieron reanimarlo. Los niños querían jugar con él; pero el patito creyó que iban a hacerle daño. Por eso, escapó asustado y derramó el cántaro de leche, y la harina y el cubo de la mantequilla. [?]

A következő reggelen egy földműves lelt rá a kiskacsára. Nagyon óvatosan feltörte a jeget, hazavitte, majd sok igyekezet eredményeképpen sikerült életet lehelnie belé. A gyerekek játszani szerettek volna vele; de a kiskacsa azt hitte, hogy bántani akarják. Ezért ijedten elmenekült, felborítva a kancsó tejet, a lisztet és a vajasvödröt. [X]

A rút kiskacsából szépséges hattyú lett

El patito feo aprovechó que la puerta estaba abierta para huir al campo. Entre los juncos del pantano, el patito feo soportó todas las penalidades y los fríos del invierno. Cuando ya casi había agotado sus fuerzas, llegó la primavera. Entonces, el patito feo batió las alas y en un vuelo rápido llegó a un maravilloso jardín. Allí descubrió tres magníficos cisnes que se deslizaban suavemente por el agua del estanque. El patito feo, mientras volaba hacia el agua, pensaba: [?]

Kihasználta, hogy az ajtó nyitva van, és a szabadba menekült. A mocsár kákái között vészelte át a tél hidegét és gyötrelmeit. Amikor már majdnem ereje határára ért, megjött a tavasz. Ekkor a kiskacsa szárnyra kapott és gyors röptével egy gyönyörű kertbe érkezett. Ott három csodálatos hattyút lelt, amelyek lágyan siklottak a medence vizén. Miközben a víz felé repült, a rút kiskacsa azt gondolta: [X]

— Soy tan feo que esas aves me matarán a picotazos, pero no me importa.
De pronto, oyó a unos niños que gritaban:
— ¡Mirad, hay un cisne nuevo!
— ¡Y es el más hermoso! [?]

- Olyan csúnya vagyok, hogy ezek a madarak biztosan halálra csipkednek, de mit számít az nekem.
Egyszercsak gyerekek kiáltását hallotta:
— Nézzétek, egy újabb hattyú!
— Ráadásul ez a legszebb! [X]

Entonces, el patito feo se miró en el estanque y quedó mudo de asombro: ¡Era un cisne! Y se sintió feliz por primera vez en su vida. Ahuecó sus plumas blanquísimas, batió sus hermosas alas y pensó:
— No soñé nunca que pudiera existir una felicidad tan grande, cuando sólo era un patito feo. [?]

Ekkor a rút kiskacsa megnézte magát a medence vizében, és az ámulattól elakadt a lélegzete. Ő maga is hattyú volt! És életében először boldognak érezte magát. Széttárta hófehér tollait, szárnyaival csapdosott és azt gondolta magában:
— Amikor csak egy rút kiskacsa voltam, nem is álmodtam volna, hogy létezik ekkora boldogság. [X]

Összes magyar megnyitása | Összes magyar bezárása


Szószedet

spanyolmagyar
IGÉKacercarseközeledik, odasiet
agotarkimerít, elhasznál
ahuecarkibont
aprovecharkihasznál
batircsapkod
bucearalámerül
colarsebeoson
derramarkiönt
descubrirfelfedez
deslizarsiklik
dirigirsetart valahová
empollarkotlik, költ
existirlétezik
flotarúszik, lebeg
gritarkiabál
helarmegfagy
huirmenekül
maullarnyávog
murmurarmormol, zúgolódik
nadarúszik
piarcsipog
picotearcsíp, csipked
reanimarfeléleszt
resistirellenáll, elvisel
rodargurul
soñarálmodik
soportarelvisel
tendersekinyújtózkodik
FŐNEVEKel ave de pasovándormadár
la bandadamadárraj
la burlagúny
la cabañakunyhó
el canalcsatorna
el cántaro de lecheköcsög tej
el cascaróntojáshéj
el cisnehattyú
el corralbaromfiudvar
el cubo de la mantequillavajasvödör
el disparolövés
el empujónlökdösés
el estanquehalastó
el gansolúd
el granizojégeső
el juncokáka, nád
el labradorföldműves
el nidofészek
el pantanomocsár
la patakacsa
la pavapulyka
la penalidadkellemetlenség
el picotazocsőrvágás, csípés
el polluelocsibe, fióka
la tapiafal
MELLÉKNEVEKasustadoijedt
extrañokülönös
maravillosocsodálatos
orgullosobüszke
torpeesetlen, csúnya


Kifejezések

cada vez peoregyre rosszabb
sin pensarlo dos veceshabozás nélkül
correr mundovilágot látni
tomar el solnapozni
sin cesarmegállás nélkül
no (me) importanem számít, mindegy
quedar mudo del asombroelnémul ámulatában
de prontoegyszeriben, egyszercsak
por primera vezelőször, első alkalommal


Igeragozás - múltidők

Folyamatos múlt (pretérito imperfecto)

acababa ← acabar
decía ← decir
deslizaban ← deslizar
dirigían ← dirigir
empollaba ← empollar
era / eran ← es
estaba ← estar
había ← haber
iban ← ir
nadaba / nadaban ← nadar
pensaba ← pensar
quería / querían ← querer
vivía ← vivir
volaba ← volar

Elbeszélő múlt (pretérito indefinido)

abrió ← abrir
acercaron ← acercar
buceó ← bucear
cayeron ← caer
coló ← colar
comenzaron ← comenzar
consiguieron ← conseguir
contestó ← contestar
creyó ← creer
cruzó ← cruzar
descubrió ← descubrir
dio ← dar
dijo / dijeron ← decir
encontró ← encontrar
entró ← entrar
escapó ← escapar
estuvo ← estar
exclamó / exclamaron ← exclamar
fueron ← ir
gritó ← gritar
hizo ← hacer
llegó ← llegar
miraron ← mirar
nadó ← nadar
oyó / oyeron ← oír
pensó ← pensar
piaron ← piar
preguntó ← preguntar
pudo ← poder
pusieron ← poner
recibió ← recibir
rodó ← rodar
rompió ← romper
sintió ← sentir
sucedió ← suceder
tendió ← tender
tomó ← tomar
vinieron ← venir
vio ← ver

 

 

 

 

 

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Vissza ide:
Spanyol mesék

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép