Spanyol kiejtés

Hangsúly

Hangsúly helye Milyen esetekben Példa
utolsó szótag mássalhangzóra végződő szavak encontrar, usted
 
utolsóelőtti szótag magánhangzóra végződő szavak dibujo, planeta
-s és -n végződésű szavak origen, entonces
 
ékezet jelöli a fentiektől eltérő esetekben séptimo, corazón, jamás, preguntó


Hangok ejtése

Magánhangzók

A spanyolban található magánhangzók (a, e, i, o, u) ejtése rövidebb, mint a magyarban, amúgy lényegében megegyezik.

Az ékezetes magánhangzók (á, é, í, ó, ú) ugyanúgy ejtendőek - az ékezet csak a szabályostól eltérő hangsúly helyét jelöli (ld. fent), vagy jelentés-megkülönböztető funkciója van - hasonlóan írt, de eltérő jelentésű, szófajú szavak esetében (dónde - donde; sí - si).

Az u és i más magánhangzó mellett kettőshangzót alkot (így a hangsúly szempontjából nem külön szótag!). Ilyenkor az u ejtése - ha megelőzi a másik magánhangzót - a v-hez, az i ejtése pedig a j-hez közelít (aire, miedo, agua, frecuencia).

Amennyiben az "u" vagy az "i" egy másik magánhangzó mellett külön hangzó (és szótag), azt szintén ékezettel jelölik (policía, continúa).

Mássalhangzók

A magyarhoz hasonlóan ejtik: f, l, m, n, p, t.

Jelentősebben eltér a magyartól az alábbi hangok, betűk kiejtése:

b,v Egyformán ejtik: mondat elején illetve n és m után úgy, mint magyarban a b-t (Vamos a la playa; tranvía; rumbo); máshol nagyon lágy v-nek (saber, obrero).
 
c Általában k-nak kell ejteni. Kivétel: ha e vagy i előtt található (cigarro, Barcelona). Ilyenkor a spanyolországi spanyol­ban pösze, a latin-amerikai spanyol­ban jellemzően normál sz-nek ejtik.
 
ch Kiejtése egyszerűen cs (mucho, chocolate)
 
d A magyarhoz hasonló, de általában lágyabb - különösen magánhangzók között (rodilla, boda) vagy szó végén (usted).
 
g A magyar ejtéshez hasonló, kivéve e és i előtt: ekkor kemény h-nak ejtik (coger, girasol). Az írott -gue-, -gui- betűkombináció ejtése -ge- illetve -gi- (Miguel, guitarra); a -güe-, -güi- kombináció pedig kb. -gve- és -gvi- (cigüeña, pingüino).
 
h Néma, nem ejtik (hamaca, rehén)
 
j Keményen ejtett h (mujer, jefe).
 
ll Elvileg lj-nek ejtik, de sok helyen - és egyre elterjedtebben - sima j-nek (lluvia, toalla).
 
ñ Mint a magyar ny (sueño, daño).
 
q Lényegében csak -que-, -qui- kombinációban található: ejtése -ke-, -ki- (buque, máquina).
 
r,rr A kettős r mindig, a szimpla r pedig szó elején, valamint n, l és s után (Enrique, alrededor) erősen pergetett. Máshol ejtése ugyanaz, mint magyarban (duro).
 
s Nagyjából a magyar sz-hez hasonlóan ejtik (mesa).
 
x Magánhangzó előtt ugyanúgy ejtik, mint magyarban (éxito); mássalhangzó előtt az sz-hez van közelebb (texto).
 
y Ha önmagában áll (így a jelentése: és), i-nek ejtik, egyébként j-nek (rayo).
 
z A spanyolországi spanyol­ban gyakran pösze, a latin-amerikai spanyol­ban jellemzően normál sz-nek ejtik (pereza, zapato).

A fentiekből látszik, hogy a spanyolban c, s és z hang nincs (ld. "hozé" :-)).

A spanyol "nem szereti" a szó eleji sc-, sp-, st- kombinációt, ezért ezek elé beszúr egy e hangot/betűt. Így lesz a "spanyol"-ból español vagy a "stressz"-ből estrés. Még a "Wall Street"-be is becsúszik az az e...

Nyelvjárási sajátosságok

A fenti kiejtési szabályok általánosságban működnek, ugyanakkor egy olyan nyelv, amit két kontinens kéttucat országában több mint háromszáz­millióan beszélnek, számos sajátos nyelvjárást és ahhoz kapcsolódó egyedibb kiejtési változatokat is produkál.

Ezekből a teljesség igénye nélkül néhány:


A példaszavak jelentése

Gyakorlásképpen a fentiekben a kiejtésre példaként említett spanyol szavak jelentése és anyanyelvi kiejtése:

aire  -  levegő
agua  -  víz
alrededor  -  körül
boda  -  lakodalom
buque  -  hajó
chocolate  -  csokoládé
cigarro  -  szivar
cigüeña  -  gólya
coger  -  megfog
corazón  -  szív
daño  -  kár
dibujo  -  rajz
donde  -  ahol
dónde  -  hol
duro  -  kemény
encontrar  -  megtalál; találkozik
entonces  -  akkor
éxito  -  siker
frecuencia  -  gyakoriság, frekvencia
girasol  -  napraforgó
guitarra  -  gitár
hamaca  -  függőágy
jamás  -  soha
jefe  -  főnök
lluvia  -  eső
máquina  -  gép
mesa  -  asztal
miedo  -  félelem
mucho  -  sok
mujer  -  nő, feleség
obrero  -  munkás
origen  -  eredet
pereza  -  lustaság
pingüino  -  pingvin
planeta  -  bolygó
preguntó  -  kérdezett
rayo  -  sugár
rehén  -  túsz
rodilla  -  térd
rumbo  -  irány
saber  -  tud
séptimo  -  hetedik, heted
si  -  ha
 -  igen; őmaga
sueño  -  alvás, álom
texto  -  szöveg
toalla  -  törölköző
tranvía  -  villamos
usted  -  ön
zapato  -  cipő

 

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldalon...

...a spanyol nyelv kiejtési szabályainak áttekintése olvasható.

A, E, I, O, U - El burro sabe más que tú

©2005-2017 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép