Büntetőjog, bűncselekmények

Derecho penal II.

Algunos delitos especiales por ejemplo - Néhány különös bűncselekmény például:

Delitos contra la vida - Élet elleni bűncselekmények

asesinatogyilkosság
auxilio al suicidioöngyilkosságban közreműködés
duelopárbaj
homicidioemberölés

El homicidio es el acto en que se causa la muerte de otra persona.

Az emberölés az a cselekmény amely egy másik személy halálát okozza.

infanticidiogyermekgyilkosság
lesionestesti sértés

Delitos contra el honor - Becsület elleni bűncselekmények

injuriasbecsületsértés
calumniarágalmazás

Delitos contra la libertad - Szabadság elleni bűncselekmények

secuestroemberrablás
esclavitudrabszolgatartás
torturakínzás
amenazasfenyegetés

Delitos contra la propiedad - Tulajdon elleni bűncselekmények

hurtolopás
roborablás
extorsiónzsarolás
estafacsalás
usurauzsora
dañoskárokozás
incendiogyújtogatás
pirateríakalózkodás
tutela penal del derecho de autorszerzői jogok megsértése
tutela penal de la propiedad industrialiparjogvédelmi jogok megsértése
cohechovesztegetés
concusiónsikkasztás

Delitos contra la salud pública - Közegézség elleni bűncselekmények

narcotráficokábítószerkereskedelem
consumo de drogaskábítószerfogyasztás

Delitos ecológicos - Környezeti bűncselekmányek

delito ecológicotermészetkárosítás
daño al medio ambientekörnyezetkárosítás
caza de especies protegidasvédett fajok vadászata
caza fuera de temporadaszezonon kivüli vadászat
tala de árboles protegidosvédett fafajták kivágása
pesca de especies protegidasvédett halak halászata

Delitos contra el orden público - Közrend elleni bűncselekmények

instigación a cometer delitosbűncselekmény elkövetésére felbújtás
asociación ilícitatiltott egyesülés
estragokárokozás, pusztítás

Delitos contra la seguridad nacional - Nemzetbiztonság elleni bűncselekmények

traiciónhazaárulás
sediciónlázadás
atentados al orden constitucional y a la vida democráticaalkotmányos rend és demokratikus élet elleni merénylet
rebeliónfelkelés, lázongás

Delitos contra la administración de justicia - Igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

prevaricaciónhivatali kötelesség megszegése
falso testimoniohamis tanúzás
obstrucción a la justiciaaz igazságszolgáltatás akadályozása
falsa denunciahamis feljelentés

Delitos internacionales - Nemzetközi bűncselekmények

crimen de guerraháborús bűncselekmény
crimen contra la humanidademberiség elleni bűncselekmény
crimen de exterminionépírtás
pirateríakalózkodás
apartheidapartheid
crimen de agresiónagresszió

El derecho penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal (lo cual excluye la aplicación de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua).

A modern büntetőjog ügyel a bűncselekmény és a büntetés közöti arányosságra. Sok országban törekednek rá, hogy a büntetés a bűnös rehabilitálását is szolgálja (ez kizárja az olyan büntetések alkalmazását, mint a halálbüntetés vagy az életfogytiglan tartó fegyházbüntetés).


Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


Az oldal...

...a büntetőjog és a bűncselekmények jogi nyelvezetét mutatja be.

→ Jogi spanyol

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép