Beszédértés - rövid interjúk

Az idő pénz

Az interjúk

Carlos Romero Uscanga | csak audio
Mexikó, Veracruz, Xalapa

"Bueno, yo he escuchado mucha gente, fuera de México..."

Alejandro Octavio Aguilera | csak audio
Mexikó, Nuevo León, Monterrey

"Es muy importante poder cumplir puntualmente a las citas de negocios..."

Julio Balestrini Ponce | csak audio
Peru, Lima

"Hace tiempo existía una broma que se refería a la hora peruana..."

Mario Espinosa Yabar | csak audio
Peru, Lima

"Creo que el concepto de 'tiempo es dinero' aquí se aplica más a lo que es producción..."

Ysabella Castro Bilancieri | csak audio
Venezuela, Caracas

"OK, en nuestro país sí se oye mucho la expresión 'el tiempo es dinero'..."

Kulturális háttér

Vissza a tetejére

Az interjúk során a mexikói interjúalanyok éppúgy ironizáltak a "mexikói időszámítás" emlegetésével, ahogy a peruiak a "perui időszámítás"-sal - ami lényegében ugyanarra a kulturális jelenség­re vonatkozik. Nagyvárosok­ban (mint amilyen Mexikóváros, Caracas vagy Lima) amúgy a közlekedés gyakran igen problémás, ami így - jogos - magyarázat­ként szolgálhat a késés­re; mindazonáltal a késést ajánlott telefonon jelezni.

A szociológusok szerint van ún. monokrón és polikrón időskála, az egyes társadalmak ezek valamelyikébe sorolhatóak be. A monokrón időbeosztás szerint élők - pl. az észak-amerikaiak jellemzően ilyenek - teendőiket egymás után végzik el, az idejüket elkülönülő egységekre bontják. Ugyanakkor a polikrón idő szerint élők - és idetartoznak a latin-amerikai kultúrák - párhuzamosan intéznek több teendőt; számukra az idő és a végzett tevékenységek nem bonthatóak egységek­re. "Az idő pénz" elve, bár mindenhol igaz, mégis inkább a monokrón gondolkodásmód jellemző­je.

Kapcsolódó szókincs

Vissza a tetejére

aconsejar  -  tanácsol
ambiente  -  környezet
ascensor  -  lift
asunto  -  ügy, dolog
broma  -  vicc
cena  -  vacsora
cita concertada  -  megbeszélt találkozó
clave  -  kulcs
congestionamiento de tráfico  -  forgalmi dugó
cumplir  -  elvégez, teljesít
eficacia  -  hatékonyság, hatásosság
eficiencia  -  hatékonyság
enfoque  -  fókusz, figyelem
excusa  -  mentség, ürügy
infraestructura  -  infrastruktúra
interpretar  -  értelmez
iten  -  tétel
llegar a tiempo  -  pontosan érkezik
margen  -  ráhagyás
nivel social  -  társadalmi szint
obligar  -  kötelez
orientar  -  irányul
producción  -  termelés
producir  -  gyárt, előállít
puntual  -  pontos
recorrer  -  bejár, megtesz
retraso  -  késés
sobre tiempo  -  túlóra
tráfico  -  forgalom
vigente  -  érvényes


Eredeti forrás:
Cultural Interviews: Latin America
http://www.laits.utexas.edu/ laexec/laexec.html
Készítette: Dr. Orlando R. Kelm
Liberal Arts ITS, University of Texas at Austin

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulásForrások

Nyelvi szolgáltatások

Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Az oldalon...

...a videó-interjúk mellett megtalálható még:

Kulturális háttér
Az interjúkhoz kapcso­lódó kis kulturális háttér­ismeret.

Kapcsolódó szókincs
Az interjúk során használt egyes szavak listája magyar megfe­lelőikkel.


Vissza az interjúk főoldalára

©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép