Cervantes Intézet programajánló és hírek

Az alábbiakban a Cervantes Intézet (Budapest 1064, Vörösmarty utca 32.) kulturális ajánlatai és hírei olvashatóak; információk rendezvényekről, eseményekről.


Megemlékezés Ángel Sanz Briz spanyol diplomatáról

2013. április 11.

(nagyításhoz kattints a képre)


Ciclo de cine "Espacio femenino"

26 de febrero - 26 de marzo, 2013
Salón Iberoamérica, Instituto Cervantes

Filmciklus: "Nők a pályán"

2013. február 26. - március 26.
Salón Iberoamérica, Cervantes Intézet

El Instituto Cervantes de Budapest se suma también este año a la celebración del Día internacional de la Mujer con un ciclo de cine dedicado a cinco realizadoras. Icíar Bollaín e Isabel Coixet, directoras consagradas y reconocidas internacionalmente, Mar Coll y Paula Ortiz noveles jovencísimas, dotadas de exquisita sensibilidad, visión personal y espectacular formación y Mercedes Álvarez que cuenta con antecedentes de excelente documentarista.

Los cinco largometrajes tienen en común su análisis de las relaciones de pareja y familia, concentrándose para ello en los personajes femeninos, así como otras características como la visión melancólica, el ritmo lento y pausado, el escaso uso de palabra, la preferencia por reflexiones y diálogos internos y la intensidad de las miradas.

A budapesti Cervantes Intézet öt rendezőnő alkotásaiból rendezett filmciklussal járul hozzá a Nőnap megünnepléséhez. Ötük közül Icíar Bollaín és Isabel Coixet elismert, nemzetközi szinten is jegyzett alkotó, ketten - Mar Coll és Paula Ortiz - rendkívüli érzékenységgel, személyes látásmóddal és elismerésre méltó felkészültséggel rendelkező, nagyon fiatal elsőfilmes, Mercedes Álvarez pedig tapasztalt dokumentumfilmes.

Mind az öt film a családi és a párkapcsolatokat vizsgálja női szemszögből, de emellett több közös vonásuk van még: a melankolikus hangvétel és a nyugodt, lassú ritmusú kibontakozás; a filmekben kevés a párbeszéd, a szereplők ehelyett inkább belső dialógusok és monológok segítségével, valamint intenzív arcjátékkal fejezik ki gondolataikat.

Martes, 26 de febrero, 18,00 h
También la lluvia (Icíar Bollaín, 2010)
2013. február 26, 18:00
Még az eső is (Icíar Bollaín, 2010)

Es la primera película que la directora sitúa fuera de España y cuyos personajes son todos hombres. También la lluvia es una historia inspirada en la Guerra del Agua que tuvo lugar en Cochabamba en Abril de 2000. Cuenta la historia de un equipo de cine español que va a Bolivia para rodar una película sobre los misioneros y la sublevación del indio Hatuey y se encuentra en medio de protestas y manifestaciones cada vez más violentas.

En pleno siglo XX, al igual que hace 600 años se plantean las mismas preguntas: ¿Qué posición tomar en el enfrentamiento de los oprimidos contra el poder? ¿Es más importante sacar provecho o ayudar a los necesitados? ¿Qué debe prevalecer: la ideología o la conciencia? La magistral y compleja película de Icíar Bollaín se inscribe en la lista de aquellas que cuestionan el derecho de un pueblo a decidir sobre la suerte del otro.

A rendezőnőnek ez az első filmje ami nem Spanyolországban játszódik és szereplői férfiak. A film alapötlete valós történeten alapul, a 2000 áprilisában Cochabambában kitört "Vizháború" eseményein. A Bolíviában dolgozó spanyol forgatócsoport a misszionárusok és az ellenük lázadó Hatuey indián vezérről készít filmet, miközben egyre hevesebb tiltakozások és tüntetések zajlanak körülöttük.

A XX. században újra felmerül ugyanaz a kérdés, mint 600 évvel ezelőtt: Melyik oldalra kell állni, amikor az elnyomottak felkelnek a hatalom ellen? Mi a fontosabb: a haszon, a mindenáron megfelelni akarás vagy a humánum, a rászorulók megsegítése? Mi érvényesüljön: az ideológia vagy a lelkiismeret? Icíar Bollaín nagyszerű, gazdag mondanivalójú filmje azt a kérdést veti fel, hogy van-e egy népnek joga dönteni egy másik nép sorsa felett.

Martes, 5 de marzo, 18,00 h
Tres días con la familia (Mar Coll, 2009)
2013. március 5., 18:00
Három nap a családdal (Mar Coll, 2009)

En la edición de 2009 de los Premios Goya, la película de Mar Coll ganó el premio a la mejor dirección novel. Esta película trata de las apariencias de una familia burguesa, de su vida vacía, superficial, y llena de mentiras.

Después de haber pasado algún tiempo en el extranjero, la protagonista regresa a casa debido a la muerte de su abuelo. La película nos presenta las confrontaciones entre los miembros de la familia y muestra el juego de las apariencias e hipocresía en la que los problemas son evidentes, pero nunca se hacen explícitos.

A 2009-es Goya díjak átadásán Mar Coll nyerte a legjobb elsőfilmes rendezőnek járó díjat. Munkája egy polgári család üres, felszínes, hazugságokkal teli életéről szól, ami a főhősnő számára elfogadhatatlan.

Elmenekül ebből a környezetből, ahová csak nagypapa halála után tér vissza. Film a családtagok közötti ellentétekről, a látszat megőrzéséért folytatott játszmákról és szinlelésről ott, ahol a problémák nyilvánvalóak, de soha nem mondják ki őket.

Martes, 12 de marzo, 18,00 h
Cosas que nunca te dije (Isabel Coixet, 1996)
2013. március 12., 18:00
Amit sohasem mondtam el neked (Isabel Coixet, 1996)

Isabel Coixet por lo general tiene predilección por escoger temas poco comunes, prefiere analizar a sus personajes en situaciones extremas de diferente índole.

Esta vez trata la difícil relación de pareja para la que los dos jóvenes protagonistas no consiguen encontrar solución. Viven angustiados e inmersos en sus problemas, no son capaces de comunicarse. Pero la vida da muchas vueltas.

Isabel Coixet kedveli a szokatlan témákat és hőseit a legkülönfélébb helyzetekben sokszor elviszi a végső határig, hogy aztán ott vizsgálja őket.

Ezúttal egy fiatal párról van szó, mindketten nehéz élethelyzetekkel kell hogy megbirkózzanak és úgy tűnik, nem is találnak rájuk megoldást. Életük szorongással teli, problémáik agyonnyomják őket és képtelenek a kapcsolatteremtésre. Az élet azonban mindig hoz valami váratlant.

Martes, 19 de marzo, 18,00 h
El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004)
2013. március 19., 18:00
Forog az ég (Mercedes Álvarez, 2004)

Después de ser montadora del documental En construcción (2001), Mercedes Álvarez nos presenta en esta película la extinción de un pueblo. En Aldealseñor, localidad de Soria han quedado sólo 14 personas, testigos de la decadencia del pueblo.

La película intenta captar los recuerdos de los habitentes, lo poco que ha quedado del pasado. Historia común de muchos pueblos fantasma en España y otros países del mundo.

Mercedes Álvarez az "Építés alatt" (2001) című filmben történt közreműködése után ismét dokumentumfilmet forgatott, ezúttal egy falu elnéptelenedéséről. Aldealseñor Soria körzetében található, és a megmaradt lakosság már csak 14 lelket számol, akik kénytelenek végignézni a falu pusztulását.

A filmmel az alkotók megkísérelték megörökíteni az emlékeket, azt a keveset, ami a múltból még megmaradt: a Spanyolország és a világ sok más táján található fantomfalvak történetét.

Martes, 26 de marzo, 18,00 h
De tu ventana a la mía (Paula Ortiz, 2011)
2013. március 26., 18:00
A te ablakodból az enyém felé (Paula Ortiz, 2011)

Con una impresionante formación profesional (Máster de Escritura para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Teoría de Escritura de Guión de Cine de la Dirección de Cine en la Universidad de Nueva York, estudios en UCLA) Paula Ortiz escribió y dirigió varios cortometrajes, todos premiados en numerosos festivales.

De tu ventana a la mía cuenta tres historias sobre tres mujeres, en espacios y tiempos diferentes, pero con el el mismo destino: a pesar de imaginar, desear, soñar y luchar por su amor, han quedado solas. Paisaje lírico de los espacios interiores de las protagonistas que habla por todas las mujeres que pasan por experiencias parecidas.

Paula Ortiz irigylésre méltó szakmai képzésben részesült: elnyerte a Barcelonai Autonóm Egyetem Film és Televízió szakának mesterfokozatát, a New York-i Egyetem Filmigazgatósága Filmforgatókönyv Íráselméletének doktori fokozatát, tanulmányokat folytatott a UCLA-n, valamint több fesztiváldíj-nyertes rövidfilmet írt és forgatott.

Jelen alkotása három nő történetét meséli el, akikre különböző tájakon és különböző korokban ugyanaz a sors várt: hiába képzelték el, álmodtak róla és harcoltak érte, a szerelem elérhetetlen volt számukra és egyedül maradtak. A főszereplők belső világának lírai megjelenítésével a film a többi, hasonló sorsú nőért is szól.

Filmciklus - Nők a pályán, 2013. március

2012 el año de las profecías mayas

7 de febrero de 2013, 17.30h

Salón de actos del Instituto Cervantes de Budapest

La Embajada de México y el Instituto Cervantes de Budapest se complacen en invitarle a la exposición del pintor Ezüst Gy. Zoltán "2012 el año de las profecías mayas".

17:30 Inauguración

Excma. sra. Isabel Bárbara Téllez Rosete – Embajadora de México
Rosa María Sánchez Cascado-Nogales – Directora del Instituto Cervantes
Gábor Szilágyi – Historiador de Arte

Eszter Herold y su compañía presentan el espectáculo de danza contemporánea "Tentechleti".

Se ofrecerá un vino de honor.

2012 a maja jóslatok éve volt

A Mexikó Nagykövetség és a Budapesti Cervantes Intézet szeretettel meghívják a festő, Ezüst Gy. Zoltán "2012 a maja jóslatok éve volt" című kiállításának megnyitójára.

2013. február 7. 17:30

17:30-kor a kiállítást megnyitják:

Isabel Bárbara Téllez Rosete – mexikói nagykövet asszony
Rosa María Sánchez Cascado Nogales – a Cervantes Intézet igazgatónője
Szilágyi Gábor – művészettörténész

Herold Eszter és társulatának táncbemutatója: "Tentechleti".

A kedves résztvevőket a rendezvény végén vendégül látjuk egy pohár borra.

Ezüst Gy. Zoltán festmény


Ciclo de cine "Otra vida existe"

15 de enero - 29 de enero, 2013
Salón Iberoamérica, Instituto Cervantes

Filmciklus: "Másképpen élni"

2013. január 15-29.
Salón Iberoamérica, Cervantes Intézet

¿Nos conformamos con lo que ofrece nuestro país o probamos suerte cruzando fronteras? ¿Nos lanzamos al desafío de vivir en otro entorno, adaptándonos a otras costumbres y normas, a otro idioma o preferimos no arriesgar? Y cuando estamos fuera ¿siempre hay regreso o nuestro camino no tiene vuelta?

Las dos primeras películas tienen lugar en Cuba: "Habana blues", largometraje taquillero con excelente banda sonora, mezcla de música cubana tradicional, rock and roll and blues se acerca más a la comedia, mientras que "Balseros" es un documental que presenta duros testimonios reales. La tercera nos habla de la España de los sesenta y de la búsqueda de trabajo en una época de masiva emigración a países avanzados, en este caso, a Suiza.

Beérjük azzal, amit amit a hazánk nyújtani tud, vagy az országhatáron kívül próbálunk szerencsét? Vállaljuk azt a kihívást, hogy más környezetben, más szabályokhoz és szokásokhoz, más nyelvi közeghez alkalmazkodva éljünk; vagy inkább nem kockáztatunk? És ha már elmentünk, mindig van-e visszaút, vagy lehet, hogy amit választottunk, abból nincs is visszatérés?

Az első két film Kubában játszódik: a "Habana blues" inkább a komédia kategóriájába tartozik, nagy sikert aratott kitűnő zenéjének köszönhetően, mely a hagyományos kubai zene, a rock and roll és a blues különleges keveréke; míg a "Tutajosok" kemény tényeket és vallomásokat bemutató dokumentumfilm. A harmadik a hatvanas évek Spanyolországáról szól, ahonnan munkát keresve tömegesen vándoroltak ki a szomszédos országokba, a filmben éppen Svájcba.

Martes, 15 de enero, 18,00 hrs.
Habana blues (Benito Zambrano, 2005)
2013. január 15. (kedd), 18:00
Habana blues (Benito Zambrano, 2005)

El tercer largometraje de Benito Zambrano, al igual que el primero ha tenido un éxito sonado. El director novel fue premiado con "Solas" con cinco premios Goya, con "Habana blues", con tres.

Gran conocedor del entorno social, político y artístico ya que se graduó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, presenta a dos músicos jóvenes a quienes se les presenta la oportunidad de lanzarse al mundo del espectáculo internacional. Dos familias, dos personalidades y dos respuestas diferentes a la misma pregunta que se les plantea: ser famoso a qué precio.

Benito Zambrano harmadik játékfilmje az elsőhöz hasonlóan óriási sikert aratott. Az elsőfilmes rendező "Nők egyedül" c. filmjét öt Goya-díjjal jutalmazták, a "Habana blues"-t pedig hárommal.

Zambrano kiválóan ismeri a hátteret, a társadalmi és politikai közeget, a művészvilágot, hiszen Kubában, a San Antonio de los Baños-i Nemzetközi Film és Televízió Iskolában szerezte diplomáját. Filmje két fiatal kubai zenészről szól, akik előtt felcsillan a nemzetközi show businessbe való bejutás lehetősége. Két különböző családot, két különböző egyéniséget mutat be és kétféle választ ad ugyanarra a kérdésre: mire vagy hajlandó azért, hogy híres légy?

Habana blues
Martes, 22 de enero, 18,00 hrs.
Balseros (Carles Bosch y Joseph María Domenech, 2002)
2013. január 22. (kedd), 18:00
Tutajosok (Carles Bosch y Joseph María Domenech, 2002)

Cuando en 1994 Fidel Castro anunció que no detendrían los botes de aquellos que quisieran abandonar la isla de Cuba, miles de cubanos se lanzaron al mar con embarcaciones fabricadas en casa y muchos de ellos perdieron la vida en el intento.

Nominada al Óscar en la categoría del mejor documental, la película sigue la evolución de la vida de siete cubanos durante siete años desde los preparativos hasta el campamento de refugiados en la base norteamericana de Guantánamo y luego el reencuentro con ellos en los Estados Unidos. Historias, testimonios, ilusiones y dificultades en realizar sueños para encontrar un futuro mejor.

Miután 1994-ben Fidel Castro bejelentette, hogy a Kubát elhagyni szándékozók csónakjait ezentúl nem fogják visszatartani, házilag eszkábált tákolmányokon kubaiak ezrei vágtak neki a tengernek. A menekülési kísérlet sok embernek az életébe került.

A legjobb dokumentumfilm kategóriában Oszkár-díjra jelölt munka alkotói hét éven keresztül követték hét kubai sorsának alakulását az előkészületektől kezdve a guantanamói katonai bázison lévő menekülttáborig, majd később az Egyesült Államokban történt viszontlátásig. Illúziók és nehézségek közepette egy jobb jövőről álmodó emberek történetei és vallomásai.

Balseros / Tutajosok
Martes, 29 de enero, 18,00 hrs.
Un FRANCO, 14 Pesetas (Carlos Iglesias, 2006)
2013. január 29. (kedd), 18:00
Egy frank 14 pezetát ér (Carlos Iglesias. 2006)

En el Madrid de principios de la década de los 60 comienzan las grandes olas de emigración a los países vecinos en busca de mejores oportunidades económicas. Martín que vive con su familia en un sótano donde sus padres son porteros, es uno de estos emigrantes.

La experiencia de aquellos años en Suiza es narrada por la voz de Pablo, hijo de Martín. Las historias son recordadas con gracia, ternura y humor, pero también revelan la otra cara de la moneda, las dificultades que supone la vuelta a lo de anterior.

A színhely Madrid a hatvanas évek elején, amikor a hazainál kedvezőbb anyagi boldogulás reményében nagyarányú elvándorlás kezdődik a környező országokba. Ilyen emigráns Martín is, aki családjával portás apja szuterén lakásában lakott.

A Svájcban töltött évek tapasztalatait Pablo, Martín fia meséli el. A szellemes, kedves és humoros történeteknek azonban árnyoldalai vannak, és a régi életbe való visszatérés is számos nehézséget jelent.

Un FRANCO, 14 Pesetas / Egy frank 14 pezetát ér

 

Una colección de recursos de web para estudiantes del idioma español.   A collection of online resources for Spanish language learning.

Nyelvi alapok

Nyelvgyakorlás

Játékos tanulás


Igeragozás

Írd be a spanyol ige főnévi igenévi formáját (saber, andar stb.)   ñ  

 


Források

Nyelvi szolgáltatások


©2005-2018 E-spanyol.hu

Az oldal címe:

Médiaajánlat | Honlaptérkép